Dla dużych odbiorców przemysłowych podwyżka wyniosła od 7 do 9 proc. Dla odbiorców indywidualnych podwyżki wyniosły nawet do 15 proc w zależności od spółki gazowniczej i grupy zużycia gazu.

Według PGNiG, wzrost cen gazu podyktowany jest przede wszystkim rosnącymi cenami importu. Podwyżce uległy jednak również ceny przesyłu, które pozostawały od ponad dwóch lat na niezmienionym poziomie. Jest to już druga podwyżka gazu w tym roku, pierwsza obowiązująca od stycznia podniosła ceny gazu dla dużych odbiorców o 9 - 11 % a dla odbiorców indywidualnych o 4,9 - 7%. Nowe taryfy będą obowiązywały przez dziewięć miesięcy, czyli do końca 2006 r. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie nowych taryf można przeczytać na stronach www.ure.gov.pl .