Oczyszczacz powietrza typ NOP-MD jest urządzeniem przeznaczonym do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagana jest wysoka klasa czystości (pomieszczenia laboratoryjne, receptur, itp.Urządzenie działa na zasadzie oczyszczania powietrza poprzez system filtrów: wstępnego EU3 i filtra HEPA klasy EU13. Może oczyścić w ciągu 1 godziny od 30 do 300 m3 powietrza.

NOP-MD
jest urządzeniem naściennym, instalowanym na ścianie pomieszczenia sąsiadującego z pomieszczeniem czystym (np. nad drzwiami wejściowymi do czystego pomieszczenia) – powietrze po zassaniu i oczyszczeniu przez system filtrów jest nawiewane przez kratkę wentylacyjną do czystego pomieszczenia. Instalacja urządzenia ogranicza się do umocowania go na ścianie z otworem o średnicy ø160, przez który przeprowadza się króciec do kratki wentylacyjnej.

DANE TECHNICZNE:

• Konstrukcja aluminiowa z wypełnieniem z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej folią
• Kratka wlotowa z filtrem wstępnym
• Króciec wylotowy ø160
• Filtr wstępny: klasy EU3
• Filtr główny: filtr absolutny HEPA, klasa EU13
• Wentylator: promieniowy o mocy elektrycznej 0,17kW, 0,72A, 230V, 50Hz
• Wydajność maksymalna : 350 m3/h
• Wymiary: wys. x szer. x głąb. (mm) 435x435x305
• Gwarancja: 12 miesięcy
• Wyposażenie opcjonalne:
- regulator wydajności
- anemostat nawiewny ø160
Uwaga! Oczyszczacz NOP-MD spełnia wymagania określone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczególnych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Dz.U. Nr 171 Poz. 1395.
Producent: EKOKLIMAX-PROJEKT