Reprezentuję wspólnotę mieszkaniową (1 blok - 13 mieszkań). Chcielibyśmy wykonać ocieplenie budynku. Interesuje nas wszystko, odnośnie uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, tzn. jakie dokumenty powinniśmy złożyć, jakie formularze i wnioski uzyskać, gdzie je złożyć, a także jakie wymagania powinniśmy spełnić?

Możliwe jest wykonanie i ocieplenie budynku przy pomocy funduszy unijnych ale tylko w przypadku, gdy budynek znajduje się na obszarze zdegradowanym.

(2008.12.09, woj. zachodniopomorskie)