OCHRONA CIEPLNA I CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Tytuł: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku


Autor: Leszek Laskowski
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania: 2005
Stron: s. 174
ISBN: 83-7207-528-X
Cena: 16,00 zł
Zamówienia: www.wpw.pw.edu.pl

Opracowanie przedstawia zasady, sposoby oraz oryginalne algorytmy kwantyfikacji charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i im podobnych. Odzwierciedla obecny stan wiedzy w tym zakresie i przybliża warsztat fizyki budowli w stopniu umożliwiającym racjonalne projektowanie obiektów niskoenergochłonnych. Udostępnia wiele danych wspomagających obliczenia i zawiera obszerny leksykon pojęć, definicji oraz nowych określeń.
Skrypt jest adresowany do studentów architektury i budownictwa lądowego. Ma im ułatwić opanowanie materiału objętego programem nauczania fizyki budowli oraz pomóc przy sporządzaniu projektów. Mogą również z niego korzystać studenci inżynierii środowiska, słuchacze niektórych studiów podyplomowych, a także inżynierowie różnych specjalności związanych z budownictwem.
Spis treści:
Przedmowa
Rozdział 1. Podstawy projektowania architektoniczno-budowlanego ukierunkowane na poszanowanie energii i środowiska
1.1. Miejsce i rola fizyki budowli we współczesnym budownictwie
1.2. Dylematy projektantów niskoenergochłonnych budynków mieszkalnych i im podobnych
1.3. Wybrane przepisy dotyczące mikroklimatu pomieszczeń, ochrony cieplnej oraz poszanowania energii
1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej pomieszczeń
Rozdział 2. Charakterystyka cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych
2.1. Fizykalne podstawy wymiany ciepła
2.2. Współczynnik przenikania ciepła
2.3. Obliczeniowa temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody nieprzezroczystej
2.4. Kryterium uniknięcia ryzyka powierzchniowej kondensacji pary wodnej
2.5. Rozkład temperatury w pionowym przekroju przegrody
2.6. Rozkład ciśnienia cząstkowego pary wodnej dyfundującej przez przegrodę
Rozdział 3. Charakterystyka cieplna komponentów przezroczystych
3.1. Współczynnik przenikania ciepła przez okno, drzwi balkonowe lub świetlik
3.2. Wynikowy współczynnik wymiany ciepła
3.3. Wartość eksploatacyjna współczynnika wynikowego
3.4. Sprawność ściany zewnętrznej z transparentną izolacją termiczną
Rozdział 4. Szczelność zewnętrznej obudowy pomieszczeń
4.1. Stan powietrzny budynku i przegród budowlanych
4.2. Wpływ filtracji powietrza na rozkład temperatury w przegrodzie porowatej
4.3. Wymiana powietrza przez nieszczelne lub otwarte okna i drzwi
4.4. Wypadkowa szczelność budynku
Rozdział 5. Charakterystyka termoenergetyczna budynku
5.1. Sposoby kwantyfikacji jakości ochrony cieplnej pomieszczeń
5.2. Algorytm sporządzenia charakterystyki termoenergetycznej
Rozdział 6. Charakterystyka helioenergetyczna budynku
6.1. System pasywnego ogrzewania słonecznego
6.2. Sprawność pozyskiwania ciepła w elementach kolektorowych budynku
6.3. Efektywność energetyczna systemu pasywnego ogrzewania słonecznego
Rozdział 7. Ochrona cieplna pomieszczeń poza sezonem ogrzewczym
7.1. Osobliwości bilansu ciepła w charakterystycznych okresach roku
7.2. Wpływ masywności i struktury obudowy pomieszczeń
7.3. Ocena jakości ochrony cieplnej pomieszczeń w lecie
Rozdział 8. Racjonalizacja ochrony cieplnej i charakterystyki energetycznej budynku
8.1. Minimalna grubość warstwy termoizolacyjnej w przegrodzie zewnętrznej
8.2. Graniczna izolacyjność termiczna zewnętrznej obudowy pomieszczeń
8.3. Optymalizacja wartości współczynnika przenikania ciepła
8.4. Optymalizacja wymiarów i kształtu budynku mieszkalnego
8.5. Racjonalna struktura i zwartość obudowy pomieszczeń
8.6. Budynek niskoenergochłonny - pojęcie i klasyfikacja standardów
Bibliografia
Leksykon pojęć, definicji i umownych oznaczeń stosowanych w fizyce oraz architechnologii budynków niskoenergochłonnych

Źródło: ''