Data rozpoczęcia
2009-09-11
Data zakończenia
2009-09-11

termin: 11-12.09.2009 miejsce: Goleniów
Akademia Bezpieczeństwa Pożarowego i Komfortu to cykl szkoleń organizowanych przez firmę Gryfit. Kursy przeznaczone są dla projektantów, rzeczoznawców, służb inwestorskich jak również pracowników firm instalacyjnych.

KURS II - Ocena odporności ogniowej i klasyfikacje urządzeń instalacyjnych. Zasady instalacji i odbioru urządzeń.
Dzień 1 - Piątek - 11.09.2009 r.:
15.30 - 15.45 Powitanie gości, omówienie programu.
15.45 - 16.30 Bezpieczeństwo pożarowe budowli w przepisach budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej - dr inż. Paweł Janik - Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP.
16.30 - 17.15 Bezpieczeństwo pożarowe budowli w przepisach budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej - warsztaty - mgr inż. A. Celej, mgr inż. Piotr Spodniewski -- Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych - konsultacje dr inż. Paweł Janik.

17.15 - 17.30 Przerwa na kawę i herbatę
17.30 - 18.30 Bezpieczeństwo pożarowe budowli w przepisach budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej - warsztaty - mgr inż. A. Celej, mgr inż. Piotr Spodniewski - Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych - konsultacje dr inż. Paweł Janik

Dzień 2 - Sobota - 12.09.2009 r.:

09.30 - 10.00 Kryteria oceny odporności ogniowej - podstawowe pojęcia i zasady oceny - wykłady - dr. Maria Kamińska - GRYFITLAB Sp. z o.o.

10.00 - 10.45
Zasady klasyfikacji odporności ogniowej urządzeń instalacyjnych - wykłady -mgr inż. Andrzej Szarycki - GRYFITLAB Sp. z o.o.

10.45 - 11.00 Przerwa na kawę.
11.00 - 13.30 Zasady klasyfikacji odporności ogniowej urządzeń instalacyjnych - ćwiczenia laboratoryjne - badanie ogniowe - dr. Maria Kamińska, mgr inż. Andrzej Szarycki, inż. Tomasz Gorczyca - GRYFITLAB Sp. z o.o.

13.30 - 14.30 Przerwa na lunch
14.30 - 15.30 Zasady instalacji urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych oraz stosowanych w wentylacji pożarowej - wykłady - mgr inż. Jarosław Pekról - CIAT Sp. z o.o.

15.30 - 15.45 Przerwa na kawę.
15.45 - 17.45 Zasady instalacji urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych oraz stosowanych w wentylacji pożarowej - ćwiczenia laboratoryjne - mgr inż. Jarosław Pekról, inż. Tomasz Gorczyca - CIAT Sp. z o.o. i GRYFITLAB Sp. z o.o.
17.45 - 18.00 Pytania i dyskusja. Podsumowanie. Zamknięcie kursu. Pożegnanie gości.
Termin: 11-12.09.2009 r.
Miejsce: Goleniowski Park Przemysłowy, Łozienica, ul. Prosta 2a, 72-100 Goleniów
Organizator: GRYFITLAB
Sponsor Główny: GRYFIT
Patronat: Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Patronat medialny: Rynek Instalacyjny
Patronat internetowy: wentylacja.com.pl
Zobacz:
>>Program szkoleń ABPiK na lata 2009 i 2010
>>Warunki uczestnictwa w szkoleniu ABPiK
>>Rejestracja w wybranym kursie ABPiK
Dla stałych uczestników ABPiK organizator przygotował atrakcyjne warunki udziału w kolejnych kursach >>więcej
Uwaga: Jeśli szkolenie, które Państwa interesowało, już się odbyło, istnieje możliwość zaproponowania nowego terminu kursu. Istnieje również możliwość organizacji kursów zamkniętych dla firm i instytucji. >>więcej

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO I KOMFORTU

Program szkoleniowy na lata 2009/2010


BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDOWLI,
ENERGIA i KOMFORT MIKROKLIMATYCZNY W OBIEKTACH BUDOWALNYCH


Kurs nr 1

Dział: Komfort Mikroklimatyczny w Obiektach Budowlanych.
Temat: Akustyka w instalacjach wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Źródła hałasu, sposoby oceny i pomiaru oraz sposoby ochrony przed hałasem.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca i konsultant.
Termin: Zakończony (15-16.05.2009) Istnieje możliwość powtórzenia w zależności od zainteresowania.
Ilość: 10 godzin
Program:
- Podstawy akustyki. Źródła i emisja hałasu w otoczeniu człowieka. Metody oceny poziomu hałasu - wykłady.
- Metody tłumienia hałasu - wykłady.
- Normy i przepisy środowiskowe dotyczące hałasu. Metodologia prowadzenia pomiarów hałasu - wykłady.
- Metodologia prowadzenia pomiarów hałasu - ćwiczenia laboratoryjne.
- Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu - ćwiczenia laboratoryjne.
- Zdolności tłumienia tłumików akustycznych - ćwiczenia laboratoryjne.
- Obliczenia wymaganej zdolności tłumienia tłumika akustycznego w instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej - warsztaty projektowe.

Kurs nr 2

Dział: Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli.
Temat: Ocena odporności ogniowej i klasyfikacje urządzeń instalacyjnych. Zasady instalacji i odbioru urządzeń.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.
Termin: 11-12.09.2009.
Ilość: 10 godzin
Program:
- Bezpieczeństwo pożarowe budowli w przepisach budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej - wykłady.
- Bezpieczeństwo pożarowe budowli w przepisach budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej - warsztaty projektowe.
- Kryteria oceny odporności ogniowej - podstawowe pojęcia i zasady oceny - wykłady.
- Zasady klasyfikacji odporności ogniowej urządzeń instalacyjnych - wykłady.
- Zasady klasyfikacji odporności ogniowej urządzeń instalacyjnych - ćwiczenia laboratoryjne.
- Zasady instalacji urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych oraz stosowanych w wentylacji pożarowej - wykłady.
- Zasady instalacji urządzeń stanowiących zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych oraz stosowanych w wentylacji pożarowej - ćwiczenia laboratoryjne.

Kurs nr 3

Dział: Energia i Komfort Mikroklimatyczny w Obiektach Budowlanych.
Temat: Systemy wentylacyjno - klimatyzacyjne z regulowanymi strumieniami powietrza. Zasady projektowania regulatorów przepływu powietrza.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant.
Termin: 25-26.09.2009.
Ilość: 15 godzin
Program:
- Zasady przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej oraz równoważenia hydraulicznego - wykłady.
- Zasady przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej oraz równoważenia hydraulicznego - warsztaty projektowe.
- Podstawy projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji ze stałym i zmiennym strumieniem powietrza - wykłady.
- Projektowanie sieci wentylacyjnej z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie - warsztaty.
- Sposoby i urządzenia służące do regulacji strumienia powietrza w instalacji - wykłady.
- Sposoby i urządzenia służące do regulacji strumienia powietrza w instalacji - ćwiczenia laboratoryjne.
- Urządzenia i metodologia pomiarów przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych i elementach końcowych instalacji - wykłady.
- Pomiary strumienia przepływu powietrza w przewodzie wentylacyjnym za pomocą rurki Prandtla i termoanemometru - ćwiczenia laboratoryjne.
- Charakterystyka przepustnicy w instalacji wentylacyjnej - ćwiczenia laboratoryjne.
- Pomiary strumienia powietrza wypływającego z nawiewnika w systemie VAV - ćwiczenia laboratoryjne.

Kurs nr 4

Dział: Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli.
Temat: Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i wentylacja pożarowa - przepisy i normalia - studium przypadków: budynki wysokościowe, galerie handlowe, szpitale.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.
Termin: 29-30.10.2009.
Ilość: 15 godzin
Program: Szczegółowy program w trakcie opracowania - normy europejskie, przepisy krajowe oraz doświadczenia Niemiec Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii - grono ekspertów międzynarodowych - wykłady.

Kurs nr 5

Dział: Energia i Komfort Mikroklimatyczny w Obiektach Budowlanych.
Temat: Układy hydrauliczne stało- i zmiennoprzepływowe w wentylacji i klimatyzacji. Zasady projektowania i regulacji przepływów.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca i konsultant.
Termin: 20-21.11.2009.
Ilość: 10 godzin
Program:
- Podstawy fizyczne i zasady przepływu cieczy w instalacji hydraulicznej - wykłady.
- Podstawy projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji z wtórnym uzdatnianiem - wykłady.
- Obliczanie sieci przewodów hydraulicznych ze stałym i zmiennym przepływem czynnika - warsztaty projektowe.
- Projektowanie sieci hydraulicznej z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie - warsztaty projektowe.
- Charakterystyki zaworów regulacyjnych w układach hydraulicznych - warsztaty projektowe.
- Charakterystyki zaworów regulacyjnych w układach hydraulicznych - ćwiczenia laboratoryjne.

Kurs nr 6

Dział: Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli.
Temat: Wentylacja pożarowa - warsztaty projektowe - projektowanie z wykorzystaniem technik CAD w oparciu o przepisy i doświadczenia krajowe: francuskie, niemieckie i brytyjskie - cz. 1.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.
Termin: 11-12.12.2009.
Ilość: 10 godzin
Program: Szczegółowy program w trakcie opracowania - normy europejskie, przepisy krajowe oraz doświadczenia: Niemiec Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii - wśród prowadzących warsztaty projektowe grono ekspertów międzynarodowych.

Kurs nr 7

Dział: Energia w Obiektach Budowlanych.
Temat: Sposoby oszczędzania energii w instalacjach wentylacyjno - klimatyzacyjnych w kontekście dyrektyw unijnych i rozporządzenia w sprawie certyfikacji budynków.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant.
Termin: 29-30.01.2010.
Ilość: 15 godzin
Program:
- Podstawy projektowania systemów klimatyzacji - wymagania normy, obliczanie zysków ciepła, optymalizacja strumienia powietrza nawiewanego i świeżego, optymalizację doboru nawiewników, podstawowe systemy klimatyzacji - wykłady.
- Źródła zimna w klimatyzacji i ich efektywność - podstawy termodynamiczne źródeł zimna, parametry pracy i efektywność, charakterystyka podstawowych systemów ziębienia, możliwości odzysku ciepła w agregacie ziębniczym, akumulację chłodu - wykłady.
- Możliwości odzysku ciepła w agregacie ziębniczym i akumulacja chłodu - ćwiczenia laboratoryjne.
Sposoby oszczędzania energii w wentylacji i klimatyzacji - wentylatory, rekuperatory ciepła, wymienniki gruntowe, pompy ciepła - wykłady.
- Metodologia i obliczenia zapotrzebowania energii na chłodzenie - warsztaty projektowe.
- Przeglądy okresowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami - wymaganych czynności oraz dokumentów - wykłady.

Kurs nr 8

Dział: Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli.
Temat: Wentylacja pożarowa - warsztaty projektowe - praktyczne zastosowanie symulacji numerycznych - cz. 2.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.
Termin: 19-20.02.2010.
Ilość: 15 godzin
Program: Szczegółowy program w trakcie opracowania - wśród prowadzących warsztaty projektowe grono ekspertów międzynarodowych.

Kurs nr 9

Dział: Energia i Komfort Mikroklimatyczny w Obiektach Budowlanych.
Temat: Zasady projektowania i doboru elementów systemu klimatyzacji z klimakonwektorami wentylatorowymi.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant.
Termin: 26-27.03.2010.
Ilość: 12 godzin
Program:
- Podstawy projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji z klimakonwektorami wentylatorowymi - podstawowe wymagania dla systemów klimatyzacji, projektowanie centrali wentylacyjnej, sieci przewodów wentylacyjnych i hydraulicznych - wykłady.
- Metodologia doboru klimakonwektorów wentylatorowych - wpływ podstawowych parametrów pracy klimakonwektora na jego wydajność i komfort, układy regulacji i sterowania - wykłady.
- Optymalizacja doboru klimakonwektora wentylatorowego z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie - warsztaty projektowe.
- Projektowanie instalacji klimatyzacyjnej z klimakonwektorami wentylatorowymi z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie - warsztaty projektowe.
- Weryfikacja parametrów pracy klimakonwektory wentylatorowego - ćwiczenia laboratoryjne.

Kurs nr 10

Dział: Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli.
Temat: Wentylacja pożarowa - warsztaty projektowe - systemy sygnalizacji pożaru - cz. 3.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.
Termin: 09-10.04.2010.
Ilość: 15 godzin
Program: Szczegółowy program w trakcie opracowania - wśród prowadzących warsztaty grono ekspertów międzynarodowych.

Kurs nr 11

Dział: Energia i Komfort Mikroklimatyczny w Obiektach Budowlanych.
Temat: Zasady dystrybucji powietrza w pomieszczeniach obiektów budowlanych. Projektowanie i dobór elementów nawiewnych i wywiewnych w systemach klimatyzacji komfortu.
Adresaci: Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru, doradca lub konsultant.
Termin: 23-24.04.2010.
Ilość: 12 godzin
Program:
- Komfort cieplny - podstawy fizyczne i zalecenia normatywne - wykład.
- Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniu jako podstawowy cel wentylacji - uwarunkowania prawne - wykład.
- Nawiew mieszający (indukcyjny) jako podstawowy sposób dystrybucji powietrza w pomieszczeniu - podstawowe cechy fizyczne i parametry strumienia powietrza nawiewanego, optymalizacja strumienia powietrza nawiewanego w aspekcie charakterystyki nawiewnika, rodzaje charakterystyk podawane przez producentów - wykład.
- Dobór nawiewników indukcyjnych - warsztaty projektowe.
- Nawiew wyporowy jako wysokoefektywny sposób klimatyzacji pomieszczenia (2 godziny obejmujące: podstawowe cechy fizyczne i parametry strumienia powietrza nawiewanego, rodzaje charakterystyk oferowane przez producentów).
- Dobór nawiewników wyporowych - warsztaty projektowe.
- Specjalistyczne sposoby nawiewu powietrza do pomieszczenia - nawiewniki laminarne, nawiewniki dyszowe, nawiewniki dla systemów VAV - wykład.
- Charakterystyka pracy nawiewnika o charakterze indukcyjnym - pomiary i odbiory - ćwiczenia laboratoryjne.
- Charakterystyka pracy nawiewnika wyporowego - pomiary i odbiory - ćwiczenia laboratoryjne.