Data rozpoczęcia
2010-03-03
Data zakończenia
2010-03-03
Miejsce
Warszawa

Katedra Budownictwa i Geodezji zaprasza na seminarium, w trakcie którego dr inż. arch. Karolina Kurtz z Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, Wydziału Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wygłosi referat pt:

”Ocena budynku w zakresie spełnienia wymagań
dotyczących izolacyjności termicznej i oszczędności energii
w myśl zapisów WT 2008”


Seminarium odbędzie się w dniu 03.03.2010 r. (środa) w Auli II (budynek 33), w godzinach 12:00 - 14:00.
Adres Wydziału: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: dwiks@sggw.pl

Telefony:
Dziekan Wydziału 22 59 35000
Prodziekan ds. Nauki 22 59 35001 Prodziekan ds Dydaktyki 22 59 35002
Kierownik Katedry dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
tel.: (22) 593 51 00, fax: (22) 593 51 03

Źródło: ''