Data rozpoczęcia
2013-05-11
Data zakończenia
2013-05-11
Miejsce
Niwy

Obsługa Klimatyzatorów Samochodowych -I stopień.
Cel szkolenia - Uzyskanie:
Wiedzy praktyczna i umiejętności w zakresie - "Obsługi Klimatyzatorów Samochodowych".
• Zaświadczenia/certyfikatu o ukończenia szkolenia.

Tematyka szkolenia:
• Przepisy prawa dotyczące techniki chłodniczej/klimatyzacyjnej.
• Podstawy z chłodnictwa -klimatyzacji.
• Materiały eksploatacyjne stosowane w klimatyzatorach.
• Typy klimatyzacji.
• Budowa i zasada działania klimatyzatora samochodowego.
• Najczęstsze przypadki awarii klimatyzacji i ich diagnoza.
• Rodzaje, obsługa agregatów do wymiany czynnika chłodniczego - obsługa, lokalizacja nieszczelności
- pokaz, ćwiczenia praktyczne.
• Diagnozowanie klimatyzatora – pokaz, ćwiczenia praktyczne.
• Metody sprawdzania szczelności i wykrywania przecieków w klimatyzatorach – pokaz,
ćwiczenia praktyczne.
• Cykl obsługowy klimatyzatora - pokaz, ćwiczenia praktyczne.
• CLIMAtronic -sterowanie elektroniczne klimatyzatorem, diagnozowanie i naprawa – pokaz,
ćwiczenia praktyczne.

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie organizowane przy udziale Firmy WERTHER International POLSKA Sp. z o.o.
• Miejsce szkolenia: Autoryzowany dealer marki: OPEL, CHEVROLET, SAAB - Firma M.H. Mikołajczak i Kujawsko Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Zajęcia zrealizowane zostaną przy udziale wysokiej klasy fachowców z branży samochodowej.
• Zajęcia szkoleniowe w grupach max. 15 osobowych.
• Pokazy i ćwiczenia praktyczne w grupach max. - 8 osobowych.
• Kurs zaplanowano na 10 godzin lekcyjnych - w tym 6 godzin ćwiczeń praktycznych na stanowiskach
diagnostyczno -naprawczych.
• Cena kursu 550,00 PLN + VAT

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 052/ 324 05 29
lub e -mail: m.firgolska@trepka.com.pl; g.starszak@trepka.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem:
- tel. 052/ 324 05 22/23/27, kom. 0 784 075 860.

Zapraszamy Państwa do udziału.

Źródło: ''