Data rozpoczęcia
2010-06-05
Data zakończenia
2010-06-05
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Obsługa Klimatyzatorów Samochodowych

Terminy:
17 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca 2010 r.

Szkolenie przeznaczone jest między innymi dla:
Osób pracujących lub rozpoczynających pracę w zawodzie:
- Mechanik Pojazdów Samochodowych,
- Elektromechanik Pojazdów Samochodowych.

Cel szkolenia:
• Uzyskanie, uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi klimatyzatorów samochodowych;
• Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W programie szkolenia
• Przepisy prawa dotyczące techniki chłodniczej.
• Materiały eksploatacyjne stosowane w klimatyzatorach.
• Budowa i zasada działania klimatyzatora samochodowego.
• Agregaty do wymiany czynnika chłodniczego - lokalizacja nieszczelności - pokaz, ćwiczenia praktyczne.
• Cykl obsługowy klimatyzatora: pomiar ciśnień, odzysk czynnika chłodniczego, wytwarzanie próżni, kontrola
podciśnienia, uzupełnienie oleju, ładowanie czynnikiem, kontrola szczelności, diagnozowanie układu
na podstawie pomiaru ciśnień - pokaz, ćwiczenia praktyczne.
• CLIMAtronic sterowanie elektroniczne klimatyzatorem - diagnozowanie i naprawa - pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie organizowane przy udziale Firmy WERTHER International POLSKA Sp. z o.o.
• Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy - Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCH,
Autoryzowany dealer marki: OPEL, CHEVROLET, SAAB - Firma M.H. Mikołajczak.
• Zajęcia zrealizowane zostaną przy udziale wysokiej klasy fachowców z branży samochodowej.
• Kurs zaplanowano na 9 godzin lekcyjnych - w tym 6 godzin zajęć praktycznych..
• Cena kursu 530,00 PLN (w tym obiad i bufet kawowy).


Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 052 324 05 25/27; kom. 0784 075 860; fax 052 324 05 29

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
"Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka"
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40


Źródło: ''