Do Urzędu Patentowego w Polsce zgłoszono obrotowy regeneracyjny wymiennik ciepła ABB AIR PREHEATER INC. z Wellsville USA (Brophy Mark E.); symbol klasyfikacji patentowej: F28D 19/04.

Pakiety do wymiany ciepła (22) dla obrotowego regeneracyjnego wstępnego podgrzewacza powietrza są ładowane promieniowo do wirnika, a nie osiowo od końca kanału.
Wirnik jest podzielony na sektory przeponami (34), kraty podtrzymujące (40) są umieszczone w każdej sekcji wirnika, przy czym pakiety (22) są ustawiane na miejscu i podtrzymywane na kratach (40).
Pakiety (22) są usuwane z wirnika za pomocą łapy albo narzędzia usuwającego (44), które zawiera część dźwigniową i część hakową ze ściętą skośnie krawędzią.
Ścięta skośnie krawędź, a następnie cała część hakowa, są wkładane pod zewnętrzną krawędź pakietu (22), a następnie obraca się część dźwigniową, dzięki czemu część hakowa łączy się z pakietem (22). Łapa albo na-, rzędzie (44) jest następnie wyciągane na zewnątrz, w celu usunięcia pakietu (22).