OBRADY DUŃSKO-POLSKIEGO OKRĄGŁEGO STOŁU: Polityka Energetyczna, Instrumenty Finansowania i Dobre Praktyki w Budownictwie. Notatka prasowa.


Efektywność energetyczna, w tym zredukowanie zużycia energii jest wyzwaniem, które Unia Europejska stawia przed państwami członkowskimi. Zadeklarowały one na tegorocznym marcowym szczycie o zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o 20% do 2020 roku.
Jak powiedział Hans Jørgen Koch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Energii, podczas obrad Duńsko-Polskiego Okrągłego Stołu w dniu 16 kwietnia br., jest możliwy wysoki wzrost gospodarczy przy utrzymaniu niskiego poziomu zużycia energii. Od 1980 roku PKB w Danii wzrosło o 70%, przy tym samym poziomie zużycia energii elektrycznej. Dodał, że należy pamiętać, że ponad polowa poprawy wskaźnika efektywności energetycznej zależy od końcowych użytkowników energii.
W obradach Duńsko-Polskiego Okrągłego Stołu wzięli także udział Krzysztof Tchórzewski wiceminister gospodarki, Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departament Energetyki, Pani Elżbieta Janiszewska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa oraz Søren Juul Jørgensen, dyrektor Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Danii.
Obrady Duńsko-Polskiego Okrągłego Stołu odbyły się w ramach projektu „Z Dania Bliżej Przyszłości –Energia –Efektywność”, którego celem jest przeniesienie duńskich doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej do Polski. Projekt obejmuje szczególnie zagadnienia energooszczędności w budownictwie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane przykłady wykorzystujące technologie duńskich firm, takich jak Danfoss, Grundfos, Rockwool i Velux jak również przykłady projektów zrealizowanych w Ramach Programu Termomodernizacji. Możliwości finansowania inicjatyw podnoszących efektywność energetyczną w budownictwie zostały przedstawione w ostatniej części konferencji.
W konferencji wzięło udział blisko 100 uczestników, w większości przedstawiciele środowisk inżynierskich, w tym architekci, inżynierowie budowlani, ciepłownicy audytorzy energetyczni oraz przedstawiciele władz lokalnych.
Duże zainteresowanie wzbudziła konferencja prasowa, w której wzięło udział około 30 dziennikarzy.
Informacje o konferencji dostępne także na www.mgip.gov.pl
Źródło: Ambasada Danii Warszawa