W dniu 30.12.2009 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową Dz.U. z dnia 30.12.2009 r. nr 224 poz. 1802: tekst rozporządzenia

Źródło: ''