Temperatury
oblicz.

Przeznaczenie lub
sposób wykorzystania
pomieszczenia

Przykłady pomieszczeń

1
2
3

+ 5°C
nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
przemysłowe podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to wzgledy technologiczne)
magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatonie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych

+ 8°C

w których nie występują zyski ciepła, a jednostkowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i okryciach zewnętrznych nie przekracza 1h,
w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1 m³ kubatury pomieszczenia

klatki schodowe w budynkach mieszkalnych
hale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej

+ 12°C

w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300W
w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m³ kubatury pomieszczenia

magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni,
hale pracy fizycznej o wydatku powyżej 300W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne

+ 16°C

w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi:
w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzącej i stojącej,
bez okryć zewnętrznych, znajdujacych się w ruchu lub wykonujacych pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300W,
w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nieprzekraczające 10W na 1 m³ kubatury pomieszczenia

sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne
kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe

+ 20°C
przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnetrznych, niewykonujacych w sposób ciagły pracy fizycznej
pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w palniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń

+ 24°C
przeznaczone do rozbierania
przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży
łazienki, rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjetów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne

Komentarze

  • KIEDY WESZLY ZMIANY DO TEGO

    KIEDY NOWELIZOWANAO TO ROZPORZADZENIE lub wprowadzono zmiany

  • Zmiany: Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 2004 r.

    jak w tytule

  • nowość ???

    To chyba nie powinno się znaleźć w nowościach.