Zobacz: Praca Instytutu Techniki Budowlanej NF-0621/02
Kierownik Zespołu: mgr inż. Andrzej Bobociński
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Inż. Jerzy A. Pogorzelski


Komentarze

  • oddychanie ścian

    Wyniki badań podane w artykule dowodzą prawdy oczywistej, że ściany nie służą do "oddychania" i odprowadzania wilgoci. Do tego służy wentylacja. Artykuł ten powinni przeczytać wszyscy, którzy zachwalają swoje materiały na ściany jako "oddychające".