Redakcja bita w bieżącym numerze szeroko zajęła się nowym na polskim rynku tematem - sufitami chłodząco-grzewczymi.W numerze 4 bita opublikowano trzy artykuły traktujące o różnych stronach zagadnienia, dające pełny obraz jego zalet i stosowanych rozwiązań technicznych:

• Podstawy technologii sufitów chłodzących
• Podwieszane sufity chłodząco-grzewcze
• Indukcyjne belki chłodzące i grzewcze

Projektantowi bardzo przyda się załączony przegląd rynku sufitów podwieszanych, przedstawiony w czytelnej tabelarycznej formie.
W stałych rubrykach numeru 4/2003 bita znalazły się:
Od redakcji
• Poradnik projektanta


Bezspoinowe okładziny akustyczne StoSilent Panel
Podwieszane sufity chłodząco-grzewcze
Przegląd rynku - sufity podwieszane

Środowisko

Uszczelnienia asfaltowe w budowie składowisk odpadów

Prezentacje

Nowa definicja placu Wolności we Wrocławiu

Technika i technologia

Indukcyjne belki chłodzące i grzewcze - nowoczesny system wentylacji wykorzystujący przepływ wody
Podstawy technologii sufitów chłodzących
Utrzymywanie korzystnego bioklimatu budynków w aspekcie energooszczędności i ekologii

BIT - Budowlany Informator Techniczny

ZAMÓWIENIE
Numer 4/2003 miesięcznika BIT - Budowlany Informatotr Techniczny można zamówić wysyłając do nas dane (firma, imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość, kod, ulica, tel., NIP) na e-mail:

wentylacja@wentylacja.com.pl
CENA
Cena jednego egzemplarza BIT wynosi 6,10 zł. Koszty wysyłki ponosi Wydawca.