Data rozpoczęcia
2012-10-17
Data zakończenia
2012-10-18
Miejsce
Warszawa

O przyszłoci energetyki wodnej

2-ga konferencja Energii Wodnej w Polsce „Dziś i jutro energii wodnej w Polsce
i w Uni Europejskiej“
w ramach drugiej edycji Miedzynarodowych Targów
Energii Odnawialnej i Efektywnosci Energetycznej RENEXPO Poland
17 –
18.10.2012 Warszawskie Centrum EXPO XXI.Woda odgrywała od zawsze ogromną rolę w życiu człowieka, decydujc o
kształtowaniu się skupisk ludzkich, powstawaniu miast i krajów. Bez wody nie byłoby
życia na ziemi i kady się zgodzi, że jest i będzie ona siłą napędową całego rozwoju
cywilizacji . Na znaczeniu zyskała ona jeszcze bardziej, gdy odkryto jej szczególną
właciwość – mianowicie jej czynnik energetyczny.

Wykorzystanie wody jako źródła energii ma na całym wiecie długą tradycję.
Równie w Polsce już na przełomie XIX i XX w. zaczęto budować pierwsze
elektrownie wodne. I chociaż Polska ze względu na swój nizinny obszar i małe spadki
terenu nie posiada optymalnych warunków do rozwoju tej dziedziny to właśnie woda
stoi w chwili obecnej na pierwszym miejscu spośród wszystkich alternatywnych
źródeł energii pod wzgęldem produkcji energii elektrycznej.
I właśnie tejże chwili obecnej jak i kierunkom rozwoju energii wodnej w Polsce i w Unii
Europejskiej poświęcona będzie jedna z konferencji odbywających się w ramach
targów RENEXPO Poland.

Organizatorzy tego wydarzenia: Towarzystwo Elektrowni
Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz Reeco Poland Sp. z o.o. we
współpracy z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych pochylą się nad
najważniejszymi zagadnieniami, którymi żyje polski i europejski sektor
hydroenergetyki.

Podczas konferencji zostanie dokonana analiza stanu istniejącego a także trendów
rozwojowych energetyki wodnej w świetle uwarunkowań prawno-administracyjnych,
ekonomicznych, technicznych i środowiskowych. Będzie mowa o perspektywach i
szansach tej branży ale take o zagrożeniach i bieżących problemach. Całości
dopełni prezentacja prac badawczo-rozwojowych na rzecz energetyki wodnej oraz
sprawozdanie z zebranych doświadczeń z zakresu projektowania, budowy i
eksploatacji elektrowni wodnych. Uczestnicy konferencji dowiedzą się o dobrych
praktykach, wnioskach wyciągniętych z niepowodzeń a także o nowych
technologiach. Będą oni również mieli szansę zabrania głosu w dyskusji panelowej
na temat: „Czy energetyka wodna ma przyszłość w Polsce?“.

RENEXPO® Poland wspiera rozwój idei wykorzystywania zasobów wody jako źródła
energii w Polsce. Współorganizując już po raz drugi odbywajcą się równolegle do
targów konferecj powięconą tej ważnej dziedzinie gospodarki energetycznej Reeco
Poland Sp. z o.o. kieruje się chęcią stworzenia platformy wymiany informacji i
dowiadczeń. Zapraszajc najważniejsze osobistości z branży, przedstawicieli
instytucji badawczo-rozwojowych oraz firm działających na rzecz energetyki wodnej a
także wszystkie osoby trudniące się hydroenergetyką pragnie wnieść swój wkład w
transfer wiedzy pomiędzy tymi podmiotami.

Tym samym ma nadzieję przyczynić się do zwiększenia stopnia wykorzystania potencjału energii wodnej w naszym kraju. Według badań ekspertów zasoby energii wodnej w Polsce są dużo większe i obecnie
wykorzystujemy je zaledwie w 12%. Jest to dość słaby wynik na tle takich krajów jak
Niemcy, które wykorzystują 80% swojego potencjału albo Francja lub Norwegia
wykorzystujących prawie w 100% własne moliwości hydroenergetyczne.
Posiadamy obecnie 12 dużych hydroelektrowni (>10 MW), których łączna moc
wynosi 2040 MW. Do tego dochodzi 280 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach o
mocy do 10 MW.To wszystko niewiele. A szkoda, bo korzyści płynące z budowania
elektrowni wodnych zdecydowanie przeważają nad wadami.

Energia wody jeststosunkowo tania, nieszkodliwa dla środowiska i przyczynia się do zwiększenia
niezaleśności energetycznej krajów, które robią z niej należyty pożytek.
Istnieje na szczęście nadzieja, że stopie wykorzystania zasobów wody w naszym
kraju stopniowo będzie się zwiększał. Polska zamierza bowiem spotęgować udział
energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym w ciągu następnej dekady,
m.in. poprzez inwestycje w małe elektrownie wodne.

Najważniejsze jest jednak przekonanie, że ta gałąź energetyki ma przed sobą przyszłość. Jeśli uczestnicy
konferencji w ramach RENEXPO Poland we wspomnianej dyskusji panelowej
większością głosów twierdząco odpowiedzą na postawione im pytanie i będą gotowi
do wspólnego działania – to będzie to znak, że energia wodna w Polsce w istocie stoi
przed szansą efektywnego i tak przez wielu wyczekiwanego rozwoju. W trakcie
Targów wiodące firmy przedstawią techniczne nowinki z sektora energetyki wodnej.


ul. Bartycka 22A/21B
00-716 info@reeco-poland.pl
Tel.: + 48 (0) 22 266 02 16
Fax: + 48 (0) 22 379 78 60