W przeróżnych miejscach, gdzie przebywamy na co dzień coraz częściej wykorzystuje się urządzenia optymalizujące temperaturę. Niestety wszystkie te systemy, zarówno klimatyzacyjne, chłodzące, jak i grzewcze są źródłem hałasu. Dlatego też obecnie obok parametrów wydajnościowych takich urządzeń, bardzo ważnym wskaźnikiem technicznym - tak dla producenta urządzenia, jak i użytkownika – jest poziom hałasu.


Jednym z podstawowych elementów każdego sprzętu wentylacyjnego czy klimatyzacyjnego jest wentylator. Najczęściej to on wpływa na głośną pracę urządzenia. Dlatego też producenci wentylatorów doskonaląc swoje produkty starają się redukować poziom parametru jakim jest hałas. Inwestują w laboratoria pozwalające dokładniej zlokalizować przyczynę tego uciążliwego efektu i znaleźć najskuteczniejsze rozwiązania pozwalające go obniżyć.
Takie właśnie badania pozwoliły określić firmie ebm-papst główne źródła powstawania hałasu w wentylatorach osiowych. Pomiary wykazały, że największy hałas powstaje w dwóch miejscach łopatki wentylatora osiowego. Są to:
- krawędź natarcia łopatki,
- zakończenie łopatki najbardziej oddalone od silnika po stronnie ssania (rys. 1).

Rys. 1 - Symulacja rozkładu poziomu emisji hałasu
Pozostałe części łopatki wentylatora osiowego, a w szczególności krawędź spływu nie mają większego znaczenia w tym temacie. Dlatego też jakiekolwiek specjalne wykończenie, na przykład zmiana grubości czy „poszarpanie” tej części łopatki nie daje żadnych efektów, a już na pewno nie powoduje obniżenia głośności pracy wentylatora osiowego.

Fot. 1 – Wentylator HyBlade
Firma ebm-papst jako pierwsza wprowadziła w swoich wentylatorach osiowych tzw. „winglety” na krawędziach łopatek najbardziej oddalonych od silnika. Zagadnienie to znane jest z budowy samolotów, których skrzydła są bardzo często wyprofilowane w ten sposób. Element ten w znacznym stopniu redukuje poziom emitowanego hałasu powodowany przez nie uporządkowany przepływ powietrza ze strony nadciśnienia na stronę podciśnienia. Potwierdzone to zostało rzetelnie przeprowadzonymi badaniami w profesjonalnych laboratoriach firmy ebm-papst.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dokładnej analizie tematu hałasu w wentylatorach osiowych, firma ebm-papst wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, może zaoferować obecnie serię wentylatorów osiowych HyBlade z plastikowymi łopatkami. Odpowiednie wyprofilowanie tych części łopatek, które są głównymi przyczynami powodowania hałasu oraz zastosowanie specjalnego tworzywa sprawiło, że jest to obecnie najcichszy i najlżejszy wentylator osiowy dostępny na rynku. Konstrukcja całego wentylatora, a w szczególności połączenie łopatek z silnikiem, pozwala zdecydowanie powiedzieć, że wentylatory te nie odbiegają ani jakością, ani trwałością od powszechnie stosowanych obecnie wentylatorów osiowych z metalowymi łopatkami, a nawet je przewyższają.

Rys. 2 – Wentylator HyBlade
Wentylatory serii HyBlade firmy ebm-papst zostały stworzone po to, aby produkowane z ich wykorzystaniem urządzenia były lżejsze, bardziej niezawodne i ciche – przez co zapewniały użytkownikom najwyższy komfort eksploatacji.
Źródło: ebm-papst