IX Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" odbędzie się w dniach 22-23 listopada br. w Warszawie.


Organizatorzy Konferencji, kontynuując realizowaną od 16 lat akcję upowszechniania w kraju problematyki związanej z jakością powietrza wewnętrznego informują, że w dniach 22-23 listopada 2007 roku odbędzie się kolejna IX już Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Nowością jest zmiana tradycyjnego miejsca Konferencji, którym dotychczas była sala Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej.
Aktualne informacje nt. Konferencji i jej programu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iaq.


Fot. 1 Uczestnicy VIII Konferencji
"Problemy jakości..."

Organizatorami Konferencji są pracownicy Instytutu Wentylacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr inż. Jerzy Sowa i dr inż. Maciej Mijakowski merytorycznie wspomagani przez prof. dr hab. inż. Teresę Jędrzejewską-Ścibak.
Nowym miejscem spotkania będzie sala konferencyjna budynku "FOCUS" w Warszawie,
przy al. Armii Ludowej 26.
Bez zmian pozostaje dotychczasowa formuła Konferencji. Tradycyjnie będzie to dwudniowe spotkanie w latach nieparzystych oraz edycja książek poświęconych tematyce jakości powietrza wewnętrznego w
następnych latach parzystych. Udział w Konferencji pozostaje bezpłatny.
Organizatorzy informują, że aktualne informacje na temat planowanej tematyki i
programu Konferencji pojawią się już w niedługim czasie, o czym będziemy informować na stronach wentylacja.com.pl.
Relacja z poprzedniej edycji: www.wentylacja.com.pl/aktualnosci