Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza na 2 dni seminariów i specjalistyczną wystawę-targi producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Trzecie Forum Wentylacja 2005 odbędzie się w Warszawie w dniach 2-3 marca br.


Tematem przewodnim części seminaryjnej
będzie wdrażanie w Polsce Europejskiej
Dyrektywy Energetycznej, która
wchodzi w życie od stycznia 2006 roku. Celem dyrektywy jest ograniczenie zużycia
energii przez budynki z jednoczesnym
zapewnieniem właściwej jakości
powietrza wewnętrznego. Tematyka seminariów
nawiąże właśnie do tych dwóch
zagadnień.


Przedstawiciele
Ministerstwa Infrastruktury (Ministerstwo patronuje FORUM) przedstawią oficjalne informacje na temat
koncepcji wdrażania dyrektywy, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień wentylacji
i klimatyzacji. Zostaną omówione
założenia dotyczące przepisów regulujących projektowanie systemów wentylacji
i klimatyzacji, realizację tych systemów
oraz eksploatację budynków. Przedstawione
zostaną także założenia nadawania
i weryfikacji certyfikatów energetycznych
dla budynków nowych i modernizowanych.
Ponieważ prace nad tworzeniem
nowych przepisów trwają, podczas Forum
zostanie zaprezentowany ich aktualny
stan.
Prelegenci reprezentujący
uczelnie techniczne oraz praktycy wdrażający nowoczesne technologie podzielą
się z uczestnikami wiedzą z zakresu projektowania
i realizacji instalacji. W trakcie seminariów zostaną także zaprezentowane projektantom rozwiązania techniczne służące minimalizacji zużycia energii i kształtowaniu optymalnego klimatu wewnątrz budynku. Ważną część programu będą stanowić także zagadnienia wentylacji pożarowej.
Analogicznie jak w latach ubiegłych, FORUM towarzyszyć będzie specjalistyczna
wystawa producentów mająca formułę
targów branżowych. Na wystawie zaprezentje się kilkudziesięciu producentów i dystrybutorów z całej Polski. Poza tym dla firm instalacyjnych odbędą się specjalne pokazy, uzupełnione prelekcjami, poświęcone praktycznym zagadnieniom montażu i eksploatacji wybranych systemów wentylacyjncych i klimatyzacyjnych oraz elementów instalacji.
Dla projektantów odwiedzających FORUM
przygotowano interesujące niespodzianki.
Rozlosowane zostną m.in. licencje na renomowane oprogramowanie
do projektowania
instalacji wentylacyjnych. Każdy zwiedzający będzie też
mieć możliwość zagłosowania w konkursie
na najciekawszy produkt prezentowany na
wystawie. Wśród głosujących zostaną rozlosowane
atrakcyjne upominki.
Wszyscy uczestnicy Forum otrzymują biuletyn
informacyjny stowarzyszenia CYRKULACJE,
katalog wystawców i płytę CD zawierającą informacje o wystawcach,
prezentacje towarzyszące wykładom oraz
wiele innych przydatnych informacji.
FORUM jest adresowane do projektantów, instalatorów, inspektorów nadzoru, inwestorów - do osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami wentylacji i klimatyzacji.
W seminariach i wystawie producentów bierze udział co roku około 1000 osób.
Zobacz aktualną listę wystawców
Sczegółowe informacje o FORUM WENTYLACJA 2005 są dostępne na stronie www.forumwentylacja.pl lub w biurze Stowarzyszenia Polska Wentylacja - tel. (22) 635 13 24.
Czytelników www.wentylacja.com.pl zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na wystawie!