Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima - największego w Polsce oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Uchwała dotyczy emisji nie więcej niż 3 mln akcji zwykłych serii C na okaziciela, w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.
Środki pozyskane z nowej emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na rozwój obecnych linii produkcyjnych, budowę nowoczesnego kompleksu logistyczno-produkcyjnego w Wieruchowie koło Warszawy oraz dalszą rozbudowę parku maszynowego. Zakładana wartość inwestycji to 35 mln zł, z czego większość wydatków przewidziana jest na lata 2010-2011. Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest w 2011 roku. Inwestycje są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą produktową Centrum Klima w kraju i zagranicą. Mają na celu zwiększenie mocy produkcyjnych spółki pozwalające na zaspokojenie rosnących potrzeb dotychczasowych kontrahentów oraz realizację kolejnych zyskownych zleceń

"Efektywne wykorzystanie funduszy z emisji akcji pozwoliło nam - mimo panującej recesji i wyraźnych tendencji spadkowych na europejskim rynku budowlanym - na umocnienie pozycji rynkowej. W pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy znaczący wzrost eksportu, co gwarantuje spółce ciągłość zamówień o marżach znacznie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, a tym samym stabilność i stałość produkcji. Spodziewamy się, że wyniki finansowe w II kwartale 2009 będą znacząco lepsze niż te zaprezentowane w I kwartale tego roku"
- mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima S.A.
Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jedną z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej na rynkach europejskich.

"Rosnące zainteresowanie ofertą Centrum Klima i konieczność dostosowania do nich możliwości produkcyjnych zakładu wymusza na nas kolejne inwestycje. Mamy bardzo dużo zapytań ofertowych od kontrahentów z Europy Zachodniej, ale aby je zrealizować musimy zwiększyć moce produkcyjne zakładów. Fundusze na ten cel chcemy pozyskać z nowej emisji akcji. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak pierwsza oferta wzbudzi ona zainteresowanie inwestorów"
- dodaje Marek Perendyk.