Jacek W. Kulig został wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) przez Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia. SSO, zrzeszające czołowych producentów systemów ociepleń, popularyzuje standardy prawidłowego wytwarzania i dystrybucji materiałów ociepleniowych oraz dąży do podniesienia kultury wykonawstwa ETICS.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
– W przyszłorocznej działalności Stowarzyszenia skoncentrujemy się na inicjatywach edukacyjno-szkoleniowych, adresowanych do różnych grup zainteresowanych technologią ociepleń. W planach są m.in. szkolenia dla wykonawców, prelekcje dla przedstawicieli środowiska inżynierów budownictwa oraz działania skierowane do uczniów szkół o profilu budowlanym. SSO będzie także promować przebudowywaną stronę internetową oraz inne własne wydawnictwa jako źródła niezależnej wiedzy eksperckiej – zapowiada prezes Jacek W. Kulig.

Jacek W. Kulig współtworzył SSO w 2003 roku i aktywnie uczestniczy w jego pracach, początkowo jako wiceprezes Zarządu. Funkcję prezesa Stowarzyszenia pełnił już wcześniej, od grudnia 2008 r., kiedy to w przedterminowych wyborach został wybrany na 12 miesięcy.

Jacek W. Kulig jest wiceprezesem European Association for ETICS (EAE), które stanowi europejskie forum współpracy krajowych organizacji producentów ociepleń. Z ramienia EAE uczestniczy w rozmowach z Europejską Organizacją ds. Aprobat Technicznych (EOTA) i Europejskim Komitetem Normalizacyjnym CEN. Zawodowo związany jest z branżą dociepleń od 1997 r., w firmie Dryvit. Obecnie na stanowisku Europejskiego Dyrektora Technicznego. Absolwent Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

W skład nowego Zarządu SSO weszli również: Piotr Ciborowski (I Wiceprezes, Henkel Polska), Wojciech Szczepański (II Wiceprezes, STO-ispo). oraz członkowie Sławomir Cichoński (Baumit), Krzysztof Krzemień (Termo Organika) i Rafał Adamczyk ( Ejot Polska).

Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)
Organizacja branżowa czołowych polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Celem stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń.

Więcej informacji: www.systemyocieplen.pl

Źródło: ''