Nowy typoszereg central GOLD to dalszy krok w rozwoju znanego i docenianego od lat systemu central klimatyzacyjnych GOLD szwedzkich zakładów Swegon.

Od maja 2005 roku nowy typoszereg tych central wszedł do sprzedaży. Ośrodek badawczo-rozwojowy zakładów Swegon jeszcze bardziej udoskonalił niektóre funkcje central oraz równocześnie uwzględnił nowe potrzeby rynku.


Zalety nowych central GOLD:

• Większa ilość wielkości
Nowy typoszereg to 7 fizycznych wielkości central GOLD z 13 wielkościami przepływu powietrza
- oznacza to lepszą możliwość dopasowania do wymagań projektanta i użytkownika.
• Zwiększona wydajność
Wydajność poszczególnych wielkości central została zwiększona poprzez m.in. zwiększone wirniki wentylatorów, lepsze wykorzystanie mocy silników, większe wymiary wlotu i wylotu powietrza w centrali - oznacza to lepszą ekonomiczność i jeszcze niższy współczynnik SFPv.
• Nowy wymiennik rotacyjny - RECOnomic
Nowe rozwiązanie wymiennika rotacyjnego ma dużo niższe opory przepływu powietrza przy równoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej sprawności odzysku ciepła - oznacza to jeszcze lepszą energooszczędność. Nowy układ sterowania - IQnomic.
• Nowe rozwiązanie układu sterowania posiada wiele dodatkowych
funkcji a w tym m.in. regulację pracy sekcji recyrkulacyjnej, komunikację z układem nadrzędnego sterowania, współregulację nawiewu i wywiewu centrali itd. - oznacza to jeszcze większe możliwości regulacji i kontroli pracy centrali oraz łatwiejszą i tańszą obsługę.
• Nowe zabezpieczenia
Centrale GOLD posiadają zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa. Wszystkie drzwi central wyposażone są w zamki z kluczami. Centrale GOLD mają klasę szczelności IP54 - oznacza to jeszcze większe możliwości różnych instalacji central również w pomieszczeniach z dużą wilgotnością.
Dane techniczne central GOLD:
Zakres wydajności:
0÷28 000 m3/h
Ilość wielkości w typoszeregu:
13
Wymiennik odzysku ciepła:
regenerator obrotowy TURBO
Wentylatory:
promieniowo-osiowe WING
Konfiguracja: kompletny zestaw funkcji central nawiewno-wywiewnych w obudowie (filtracja, wentylatory, rotacyjny wymiennik ciepła, automatyka)
Wykres zakresu pracy central GOLD:

Kompletny zestaw akcesoriów
System GOLD to nie tylko centrale, ale również bardzo bogate wyposażenie dodatkowe, a w tym m.in. nagrzewnice wodne i elektryczne, chłodnice wodne i freonowe, przepustnice z siłownikami, tłumiki kanałowe, czerpnio-wyrzutnie. Specjalnie skonstruowane oraz dopasowane do wydajności i sposobu pracy central GOLD - agregaty chłodnicze COOLER. Do układu sterowania centrali GOLD można także podłączyć sterowanie kanałowymi nawilżaczami parowymi. Wszystkie akcesoria są optymalnie zaprojektowane i dobrane do współpracy z centralą GOLD.
Centrale GOLD są przystosowane również do montażu na zewnątrz budynków. Do central dostarcza się w tym wypadku dodatkowe akcesoria: dach, czerpnie, wyrzutnie powietrza.
Centrale GOLD mogą być podłączone do sieci przez modem GSM. System sterowania centrali GOLD jest przygotowany do komunikacji z systemami nadrzędnej komunikacji.
W konstrukcji central systemu GOLD przejawia się dbałość szwedzkich inżynierów o niezawodność pracy central oraz ukierunkowanie na koszty życia produktu ang. LCC - a nie tylko na koszt zakupu urządzenia.
System jakości Swegon jest zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001. Zakłady spełniają także wymagania normy związanej z ochroną środowiska - ISO 14001.
Parametry techniczne central GOLD zostały potwierdzone przyznaniem certyfikatu EUROVENT.
Centrale GOLD posiadają Aprobaty Techniczne pozwalające na stosowanie ich na terenie Polski.
Więcej informacji i katalog central GOLD na stronie www.swegon.pl/nowosci