Naukowcy pracujący dla firmy technologicznej Brightsource Energy z USA zbudowali nowe rozwiązanie słonecznej elektrowni termalnej, umożliwiającej tego typu siłowni pracę w nocy - poinformował magazyn Technology Review.

Nowy typ słonecznej elektrowni termalnej
Rozwiązanie opracowane przez naukowców i inżynierów z Brightsource Energy umożliwia termalnej siłowni słonecznej pracę przy większej ilości dni pochmurnych lub w nocy.

Obecne rozwiązania słonecznych elektrowni termalnych stosują system luster i paneli słonecznych, kierujących wiązkę promieniowania świetlnego na wężownice, w których wytwarzana jest para, napędzająca klasyczne turbiny. W większości tego typu rozwiązań ciepło jest magazynowane w wytwarzającym parę płynie (zwykle składającym się w 99,5 proc. z wody), krążącym systemem rur.

Umożliwia to, przy odpowiednim rozwiązaniu, utrzymanie normalnego reżimu pracy, nawet kiedy operacja słoneczna jest niewystarczająca. Jednak, jak do tej pory, nie opracowano systemu umożliwiającego dłuższą pracę w nocy, albo przy trwającym dłuższy czas całkowitym zachmurzeniu.

Naukowcy z Brightsource użyli jako czynnika roboczego w swojej elektrowni termalnej stopionych soli - mieszaniny azotku sodu i potasu - które są przechowywane w zbiorniku niskociśnieniowym. Ogrzewają one wodę, wytwarzającą parę. Dla uzyskania koniecznej do wytworzenia pary temperatury, sole pompowane są do wymiennika ciepła. Wymienniki takie umieszczone są w tzw. wieżach - wysokich konstrukcjach znajdujących się w centrum elektrowni, na które można łatwo skierować lustra, wyposażone w automatyczny system sterowania. Rozwiązanie tego typu umożliwia wytworzenie wysokiej temperatury, którą mieszanina azotku sodu i potasu zachowuje przez długi czas.

Według naukowców, klasyczne rozwiązanie słonecznej elektrowni termalnej umożliwia wytwarzanie elektryczności przez 2700 godzin rocznie, podczas gdy rozwiązanie z zastosowaniem stopionych soli i wymienników ciepła umożliwia wytwarzanie elektryczności przez 4300 godzin w roku. Według przeprowadzonych już badań National Renewable Energy Laboratory (NREL), zastosowanie tego systemu pozwala zmniejszyć koszt wytworzenia kilowatogodziny energii o 25-30 proc.

Obecnie Brightsouce buduje 392 MW słoneczną elektrownię termalną w Ivanpah w Kalifornii. Ma ona posłużyć także za stację doświadczalną do badań nad elektrowniami termalnymi, stosującymi stopione sole jako czynnik roboczy.Film o projekcie Ivanpah:
[VIDEO:YOUTUBE:8jN490nJu10]
Źródło: PAP - Nauka w Polsce