Stworzony w firmie ela-compil tester przeciwpożarowych klap odcinających sterowanych cyfrowo trafił już do sprzedaży. Umożliwia on usprawnienie procesu instalacji klap i pozwala na dokonywanie bieżącej kontroli na każdym etapie prac montażowych.

Nowy tester przeciwpożarowych klap odcinających
Tester wyposażony jest w złącze USB pozwalające na wymianę danych z komputerem. Kierownik projektu może tym samym prowadzić na bieżąco kontrolę procesu instalacji i testowania klap.

Dzięki możliwości elektronicznej identyfikacji numeru fabrycznego klapy, którą zapewnia unikalna właściwość siłowników cyfrowych, można kojarzyć fizyczne klapy z ich numerem z projektu. Tester pozwala wykonać rzecz dotychczas niemożliwą, mianowicie wykonie kalibracji, czyli dopasowania położenia klapy po zamontowaniu w kanale. Można zatem wyeliminować ewentualne niebezpieczeństwo wynikające z nieszczelności klapy spowodowane niestarannym montażem. Można również rozliczać pracowników wykonujących prace instalacyjne i uruchomieniowe. Rejestrowane są bowiem data i czas wykonywania testów. w przyszłości, tester ma pozwolić na testowanie wszystkich pozostałych siłowników cyfrowych stosowanych w automatyce budynku.

Zastosowanie testera przeciwpożarowych klap odcinających ma tą zaletę, że weryfikacji poprawności działania klap można dokonać już w momencie produkcji i dostarczenia klap na plac budowy, także po montażu mechanicznym w kanale wentylacyjnym, jak również po zamontowaniu instalacji zasilających oraz po zakończeniu całego procesu instalacji. Dzięki testerowi po zakończeniu każdego z etapów prac można zweryfikować poprawność działania klap i ich stan techniczny. Możliwy jest zatem odbiór częściowy prac na poszczególnych etapach instalacji. w efekcie zastosowanie testera w sposób znaczący usprawnia proces instalacji klap i jasno rozdziela zakresy odpowiedzialności pomiędzy jego uczestnikami. Jednym z pierwszych obiektów, w którym tester klap sterowanych cyfrowo został wykorzystany w procesie realizacji inwestycji jest Bonarka City Center.

Działanie testera przeciwpożarowych klap odcinających zostało zademonstrowane podczas Forum Wentylacja w Warszawie oraz na konferencji Ochrona Przeciwpożarowa, organizowanej przez SITP w Zakopanem, w marcu br. Pokazom działania testera towarzyszyła prezentacja multimedialna, którą można obejrzeć także na stronie internetowej producenta.


Źródło: Polski Instalator