W roku 2008 japoński koncern Mitsubishi Heavy Industries Ltd. wprowadza na rynek nowy system VRF - KX6. Zastąpi on dotychczasowy, oznaczony symbolem KX4. Zapowiedzią nowego systemu jest KX6 MICRO.


KX6 MICRO to system VRF przeznaczony do klimatyzacji małych
biur, sklepów i rezydencji. Jest on jednocześnie wstępem do całkowitej zamiany obecnego systemu KX4 na KX6. W pierwszej fazie, tj. od wiosny 2008 dostępne będą nowe jednostki zewnętrzne o wydajności chłodniczej 11,2 kW, 14,0 kW i 15,5 kW oraz nowe jednostki
wewnętrzne i sterowniki. Zamiana jednostek zewnętrznych o wydajności 22,4 kW do 68,0 kW nastąpi w drugiej części roku 2008. KX6 wprowadza zmiany w sterowaniu,
możliwościach i parametrach technicznych nowych systemów.

Fot. 1. Jednostka zewnętrzna KX6
Podobnie jak KX4, system MICRO pracuje z czynnikiem chłodniczym R410A.
Współczynniki wydajności chłodniczej i grzewczej ulegają oczywiście dalszej poprawie,
potwierdzając zaawansowanie techniczne produktów MHI i dbałość japońskiego koncernu o środowisko naturalne. Jest to m.in. efekt wprowadzenia kolejnych udoskonaleń sprężarki (kontrola wektorowa zapewniająca płynną pracę w pełnym zakresie wydajności oraz znaczny wzrost efektywności przy niskiej częstotliwości pracy sprężarki), silnika wentylatora oraz optymalizacji znacznie zmniejszonego wymiennika ciepła.

Rys. 1. KX6 - Wysoka sprawność dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii
Jednostki zewnętrzne o wydajnościach 11,2 kW, 14,0 kW i 15,5 kW cechuje
kompaktowa budowa – ich wymiary objętość i waga są wyraźnie mniejsze od obecnie proponowanych modeli. Miniaturyzacja dotknęła wspomniane wcześniej sprężarki i
wymienniki ciepła oraz elektronikę. Dla nowych modeli - objętość jest mniejsza o ok. 35%, a waga – średnio o ok. 34%, co znacznie upraszcza transport i montaż. Są to jednostki z pojedynczym wentylatorem skraplacza. Poziom ciśnienia akustycznego jednostek
zewnętrznych to odpowiednio 54, 55 i 56 dB(A).
Jednostki zewnętrzne MICRO KX6 dostępne są w wersji jednofazowej i trójfazowej. Nowa wersja KX umożliwia prace systemu nawet przy temperaturze zewnętrznej -20oC dla pracy funkcji ogrzewania oraz -15oC dla chłodzenia.
Suma wydajności jednostek wewnętrznych spiętych w jeden system może wynosić nawet do 150% wydajności jednostki zewnętrznej, co znacznie poprawia elastyczność nowego
rozwiązania MHI i zapewnia projektantowi możliwość optymalnego doboru jednostek
zewnętrznych do rzeczywistego zapotrzebowania.
Na uwagę zasługuje także zwiększenie w porównaniu z KX4 dopuszczalnych
odległości i różnic wysokości pomiędzy jednostkami. Odległość od jednostki
zewnętrznej do najdalej położonej jednostki wewnętrznej może wynosić 70 m,
całkowita długość rurociągów w systemie to 100 m. Jednostki wewnętrzne może
dzielić różnica wysokości do 15 m. Pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostką
wewnętrzną może być 30 m różnicy wysokości, jeśli jednostka zewnętrzna jest
powyżej wewnętrznej (jeśli jednostka zewnętrzna jest poniżej jednostki wewnętrznej, wysokość ta nie może przekraczać 15 m).
System MICRO KX6 umożliwia podłączenie maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
Jednostki wewnętrzne to obecnie 13 typów i 70 modeli. Najważniejsze zmiany to:
- zmniejszenie wysokości jednostek kasetonowych FDT z panelem 950x950 mm; wysokość kasety to tylko 246 mm dla modeli do 7,1 kW oraz 298 mm dla modeli od 10 kW do 16 kW
- indywidualna kontrola kierownic nawiewu powietrza jednostek kasetonowych
- nowy wygląd jednostek ściennych FDK
- jednostki kanałowe niskiego sprężu FDQS o wysokości tylko 180 mm.
Zmiany dotyczą również poziomu hałasu, konstrukcji wymienników ciepła i oporów
przepływu powietrza (jednostki ścienne).
Nowy sterownik przewodowy bardzo przypomina w obsłudze sterownik znany z KX4.
Zasadnicza różnica to jednak zmiana okablowania sterownika. Zamiast trzech żył przewodu sterującego (porty X, Y, Z) w nowym systemie występują już tylko dwie żyły, co ogranicza jednocześnie koszty instalacji i możliwość pomyłki w połączeniach. Nastawy temperatury można zmieniać z dokładnością do 0,5oC, co powinno zaspokoić najbardziej wymagających użytkowników. Dodatkowe opcje w sterowaniu to różnego typu sterowniki centralne, w tym umożliwiające komunikację z BMS oraz rozliczenie kosztów energii
elektrycznej.
Udoskonalona funkcja adresowania jednostek umożliwia obecnie adresowanie automatyczne nawet w przypadku wielu systemów chłodniczych łączonych w jednym systemie sterowania (Superlink). Znacznie ułatwia to i przyspiesza procedurę rozruchu instalacji.
Nowatorskie rozwiązania zastosowane w KX6 mają na celu nie tylko zaspokojenie rosną-cych wymagań użytkowników, ale również ułatwienie i przyspieszenie prac instalacyjnych i
montażowych. System KX6 MICRO – dedykowany dla mniejszych instalacji czyni
jednocześnie zaawansowane systemy VRF bardziej dostępnymi dla szerszych kręgów
odbiorców.
Autor: mgr inż. Robert Gozdalik – Dyrektor Działu Klimatyzacji
Elektronika S.A. – Importera i Autoryzowanego Przedstawiciela MHI w Polsce
Artykuł opublikowany w nr 04/2008
Chłodnictwo&Klimatyzacja

Fot. 2. Jednostki wewnętrzne systemu KX6