Do czwartku 25 września br. trwają zapisy na roczne studium podyplomowe "Klimatyzacja i chłodnictwo" Wydziału Inżynierii Środowiska, Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej.
Od października 2008 rozpoczyna się nowa edycja studium Klimatyzacja i chłodnictwo na Politechnice Warszawskiej. 2-semestralne (220 godz., 10 zjazdów) studium będzie trwało do końca czerwca 2009 roku.
Studia adresowane są głównie do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Autorzy szeregu ekspertyz z zakresu projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych przekazują swoje uwagi na temat najczęściej występujących nieprawidłowości w fazach realizacji i eksploatacji instalacji. Omawiane są także prawne i praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego w zakresie projektowania i wykonania instalacji klimatyzacyjnych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi w instalacjach chłodniczych.
W ramach studiów realizowany jest kurs szkolenia (50 godzin) dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zakończony Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, co pozwala przystąpić do egzaminu państwowego.
Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Rekrutacja trwa do 25 września br., koszt uczestnictwa 5000 PLN – liczba miejsc ograniczona. O naborze decyduje kolejność przyjętych wniosków
Organizator: Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Adres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
Kontakt: tel. (022) 234 75 97, tel./fax. (022) 825 03 09, e-mail: anna.pietras@is.pw.edu.pl
Kierownik studium: dr inż. Leszek Targowski
Wniosek do pobrania na stronie http://www.is.pw.edu.pl/index.php?id=24#kc