Firma Pro-Vent wprowadza do sprzedaży nowy sterownik do central wentylacyjnych Mistral i rozpoczyna produkcję nowych central z odzyskiem ciepła.


Nowy sterownik RC2 to procesorowy, programowalny manipulator, pozwalający na zautomatyzowanie pracy systemu wentylacyjnego.
RC2 posiada funkcjonalny ekran ciekłokrystaliczny, a wyświetlane informacje pozwalają na intuicyjną pracę podczas programowania zadań oraz czytelną informację o uruchomionych funkcjach. Nowoczesne rozbudowane oprogramowanie pozwala użytkownikowi na konfigurowanie własnych ustawień dziennych i tygodniowych, co pozwala programować sposób wentylacji pomieszczeń odpowiedni dla danego użytkownika.
Jeden układ wentylacyjny może być obsługiwany przez kilka manipulatorów, umieszczonych w różnych miejscach budynku.

Mistral 600 geo EC
ze sterownikiem RC

Pro-Vent właśnie rozpoczął produkcję nowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła Mistral duo EC, opartej na wentylatorach stałoprądowych EC.
Centrale te są produkowane w dwóch wersjach Mistral 600 duo EC i Mistral 800 duo EC
i geo - czyli przystosowanej do współpracy z wymiennikiem gruntowum Pro-Vent Geo.
Nowe centrale Mistral duo to ciche, wysoko energooszczędne urządzenia, przystosowane do pracy w naszej strefie klimatycznej. Urządzenia te są bardziej niezawodne i posiadają większą sprawność odzysku ciepła niż centrale przeciwprądowe.
Zastosowane wentylatory podczas pracy zużywają mniej prądu. Przykład energooszczędności: przy wydajności 300 m³/h pobór mocy centrali wynosi 50 W; przy zmniejszeniu wydajności do poziomu rzędu 100 m³/h centrala zużyje tylko 20 W.
Zastosowanie podwójnych wymienników krzyżowych zapewnia odzysk ciepła do 92%, a połączenie centrali Mistral geo z płytowym wymiennikiem gruntowym to, oprócz ultraenergooszczędnej wentylacji,
zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu latem i zimą.