Jeden z najważniejszych branżowych miesięczników ma nowego szefa. Marcowe wydanie Chłodnictwa&Klimatyzacji, było ostatnim, które wydane zostało pod redakcją Mirosława Jankowskiego.Po ponad siedmiu latach redagowania miesięcznika przez inż. Mirosława Jankowskiego jego miejsce zajął mgr inż. Marek Stachurka-Geller, pełniący dotąd dwie funkcje w redakcji Chłodnictwa&Klimatyzacji - sekretarza redakcji i zastępcy redaktora naczelnego.
Stachurka-Geller z wykształcenia jest magistrem inżynierem sanitarnym. Nowy redaktor naczelny za cele stawia sobie kontynuację zadań swojego poprzednika oraz m.in. odświeżenie wizerunku miesięcznika. Będzie również organizował konferencje i szkolenia, co stało się tradycją ostatnich lat działań redakcji Ch&K.
Mirosław Jankowski, dotychczasowy redaktor naczelny Ch&K, pozostał w branży i będzie pracował nad nowymi projektami.
Ustępującemu Redaktorowi Naczelnemu, panu inż. Mirosławowi Jankowskiemu składamy serdeczne podziękowania za lata współpracy z portalem Wentylacja.com.pl. Nowemu Redaktorowi Naczelnemu Redakcja serwisu gratuluje awansu i życzy powodzenia w prowadzeniu czasopisma.to miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Na rynku wydawniczym istnieje od 1996 roku; dostępny w prenumeracie i księgarniach technicznych.
Pismo adresowane jest do projektantów, producentów, wykonawców, dystrybutorów oraz serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stosowanych w przemyśle spożywczym i przetwórczym, handlu, służbie zdrowia, w obiektach użyteczności publicznej, w budynkach biurowych i mieszkalnych oraz w środkach transportu.
Pismo Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Miesięcznik jest rozprowadzany w prenumeracie oraz drogą dystrybucji kontrolowanej.
Strona internetowa miesięcznika: chlodnictwo.euro-media.pl