Danfoss rozszerza ofertę zaworów równoważących o nowe ręczne zawory równoważące LENO™ MSV-O.

LENO™ MSV-O
jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu. Charakteryzuje się następującymi cechami:
• Wbudowana zwężka Venturiego,
• Zdejmowana głowica umożliwia łatwy montaż,
• Numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami,
• Łatwe blokowanie nastawy,
• Wbudowane złączki pomiarowe do iglic 3 mm,
• Otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych,
• Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.

Zaleca się stosowanie zaworu LENO™ MSV-O w układach stałego przepływu. Zawór znajduje zastowowanie w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia.
Więcej o LENO™ MSV-O na www.danfoss.pl