Danfoss informuje o wprowadzeniu do oferty nowych ręcznych zaworów równoważących Leno™ MSV-B.

Leno™ MSV-B
jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu. Charakteryzuje się następującymi cechami:
• Zdejmowana głowica umożliwia łatwy montaż,
• Numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami,
• Łatwe blokowanie nastawy,
• Wbudowane złączki pomiarowe do iglic 3 mm,
• Otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych,
• Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.
Zaleca się stosowanie zaworu Leno™ MSV-B w układach stałego przepływu. Zawór znajduje zastowowanie w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia.
Producent: Danfoss Sp. z o.o.