Zapowiadany od kilku miesięcy nowy poradnik "Recknagel 08/09" pojawił się na krajowym rynku wydawniczym.

"Recknagel"
- tak popularnie nazywany jest obszerny poradnik "OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA z uwzględnieniem chłodnictwa i zaopatrzenia w ciepłą wodę", którego autorami są Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek. Ostatnie polskie wydanie pochodzi z roku 1994 ("94/95").
Tradycja tej publikacji została zapoczątkowana w 1897 roku. Od tej pory jest ona cyklicznie aktualizowana, poszerzana o najnowsze rozwiązania techniczne i należy do najbardziej poszukiwanych pozycji z zakresu techniki cieplnej i klimatyzacji w Europie.
Pierwsze polskie wydanie poradnika pojawiło się na naszym rynku w 1976 roku nakładem Wydawnictwa ARKADY. Jego wydanie było wspierane przez ówczesny rząd polski, który zauważył potrzebę stworzenia kompleksowego poradnika będącego połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyczno-technicznymi informacjami, które umożliwiłyby czytelnikowi każdorazowo rozwiązanie występującego w praktyce problemu.
Drugie tłumaczenie, poszerzone o najnowsze innowacje techniczne, zostało wydane w 1994 roku przez firmę EWFE-Polonia. Ponad 19000 firm w Polsce korzysta z poradnika "94/95" w swej codziennej pracy.
Jest to kompleksowy poradnik przedstawiający w sposób zwięzły, przejrzysty i terściwy zarówno niezbędne podstawy teoretyczne, jak również obszerne informacje praktyczno-techniczne poparte konkretnymi przykładami obliczeniowymi.
Podane wzory empiryczne umożliwiają dokonanie szybkich a zarazem dokładnych obliczeń, a zgromadzone przykłady rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń z nazwą producenta pomagają w podjęciu decyzji wyboru.
Książka ta jest zarówno nieodzownym narzędziem pracy dla inżynierów, projektantów, architektów, inspektorów nadzoru i zarządców Facility Management jak również wykładnią wiedzy na uczelniach technicznych.
Nakład pierwszego wydania wynosi 5000 egzemplarzy. Cena: 295 PLN.
Poradnik można zamówić na stronie poświęconej najnowszemu wydaniu "Recknagla": www.recknagel.pl. Wydawcą publikacji jest OMNI SCALA.