W odpowiedzi na stale rosnące zainteresowanie tematyką wentylacji strumieniowej garaży oraz liczne kontrowersje towarzyszące w szczególności praktycznemu zastosowaniu tego typu instalacji firma SMAY opracowała „Przewodnik Wentylacja Strumieniowa Garaży”, w którym w przystępnej formie omówiono szereg aspektów technicznych związanych z projektowaniem oraz oceną skuteczności tego rodzaju instalacji.

Nowy Przewodnik SMAY: Wentylacja strumieniowa garaży
Z uwagi na fakt, że wentylacja strumieniowa to tylko jeden ze sposobów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w garażach w Przewodniku opisane zostały również podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem mechanicznej wentylacji kanałowej projektowanej w oparciu o brytyjską normę BS 7346-7 oraz normę niemiecką VDI 2053.
W Przewodniku opisano również metodykę prowadzenia prób odbiorowych zgodnie z australijską normą AS 4391 oraz okresowych przeglądów instalacji wentylacji strumieniowej i kanałowej obsługującej garaże podziemne ze szczególnym uwzględnieniem autorskiej ultradźwiękowej techniki pomiarowej pozwalającej na weryfikację wyników symulacji komputerowych CFD wykonywanych przez firmę SMAY.

>>spis treści

>> ZAMÓWIENIE <<


Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi pozycjami Biblioteki Projektanta firmy Smay:
1. Poradnik Systemy VAV Wiesław Sudoł, Jacek Hendiger
2. Przewodnik systemy różnicowania ciśnienia w budynkach wielokondygnacyjnych Paweł Holewa, dr Grzegorz Kubicki, Grzegorz Sypek, Jarosław Wiche, Robert Zapała

Źródło: Smay Sp. z o.o.