Kurtka, elektronarzędzia lub laptop za zakup urządzeń Venture Industries w ANG Wentylacja Sp. z o.o.


Uczestnikami nowego programu ANG Wentylacja Sp. z o.o. mogą być wszystkie firmy instalacyjne, które w czasie trwania
konkursu, tj. od 15.09.2009 r. do 31.12.2009 r. lub do wyczerpania
nagród, dokonają zakupu w firmie ANG Wentylacja. Uczestnikowi zalicza
się wszystkie zakupy produktów firmy Venture Industries dokonane w
czasie trwania promocji.
Do zdobycia: kurtki, elektronarzędzia i laptopy. Szczegóły w regulaminie