Na naszych stronach w dziale PROJEKTOWANIE znajdą Państwo nową wersję (v. 2.2.0.) programu doboru wymienników krzyżowych HEATEX 2000. Aby dowiedzieć się więcej o programie oraz ściągnąć jego skompresowaną (za pomocą WinZip) nową wersję wystarczy kliknąć na: HEATEX 2000 v. 2.2.0.

Nowa wersja programu HEATEX 2000 v. 2.2.0 zawiera sporo zmian:
- znacznie zwiększono ilość obsługiwanych języków,
- wprowadzono tryb zapamiętywania dokonanych doborów,
- podaje więcej szczegółowych danych np. waga w doborze z bypasem jest
podana łącznie, nie zaś samego wymiennika,
- podawana jest temperatura graniczna szronienia,
- wprowadzono więcej możliwych jednostek powietrza, w tym jednostki
amerykańskie,
- dostęp do przeliczeń Molliera, wprost z programu doborowego,
- wprowadzono możliwość edycji wykonanego doboru wymiennika w formacie
"word" *.doc.
Program można pobrać z naszej strony: HEATEX 2000 v. 2.2.0.
Więcej o wymiennikach krzyżowych: ALUCOLOR Sp. z o.o.
Informacji udziela: Mieczysław Ponczek tel. kom. 0601 92 18 50