Dostępne jest już nowe, rozszerzone oprogramowanie do sterowania i wizualizacji pracy central wentylacyjnych Komofovent.

Nowy program do sterowania centralami Komfovent
Program VCS v2.01 służy do prowadzenia konserwacji i sterowania centralami wentylacyjnymi zainstalowanymi na obiekcie. Centrale wentylacyjne, za pomocą specjalnych modułów sieciowych (PING), mogą zostać podłączone do sieci lokalnej lub Internetu i otrzymać własny adresy IP, zaś program do wizualizacji Systemu sterowania wentylacją umożliwia monitorowanie z komputera operatora aktualnych parametrów, takich jak temperatury, natężenie wentylacji i tryby działania. Operator może również sterować działaniem central: włączanie i wyłączanie urządzeń, zmiana natężenia wentylacji, ustawianie trybu działania etc., jak również widzi informację na temat ewentualnych usterek. Komunikacja pomiędzy automatyką centrali a sterownikami odbywa się po protokole Modbus, dlatego istnieje również możliwość podłączenia centrali do sytemu BMS, który obsługuje ten typ protokołów.
VCS v2.01VCS v2.01VCS v2.01
Dzięki unowocześnieniu programu operator ma teraz jeszcze więcej możliwości sterowania i kontroli pracy centrali wentylacyjnej, a sama obsługa programu stała się jeszcze bardziej czytelna i intuicyjna. Główne różnice w stosunku do poprzedniej wersji:
- Nowy wygląd głównego okna menu
- Możliwość sterowania centralami z automatyka typu C4 (Domekt) oraz C3 (Kompakt, Verso, Klasik)
- Więcej możliwości kontroli i sterowania. Nie tylko włącz/wyłącz urządzenie i nastawa temperatury , ale możliwość zmiany praktycznie wszystkich parametrów działania urządzenia: wydatek powietrza - płynna regulacja (silniki EC, AC + falowniki), programowanie tygodniowe, OVR, korekta powietrza wywiewanego, tryb CAV/VAV etc.
- Różne tryby utrzymania temperatury ( nawiew, wywiew, auto ), korekta temperatury w czasie, recyrkulacja powietrza
- Lepsza wizualizacja danych na wykresie: "dzień" lub "tydzień", przerwa ta może być wybrana.
VCS v2.01VCS v2.01
Do pobrania:
>> instrukcja
>> program
>> informacje o PING

Źródło: Ventia Sp. z o.o.