Nowy produkt w ofercie firmy Frapol: aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicą wodną typu FAGW-1 (3500 m3/h) oraz FAGW-2 (6000 m3/h) wraz z osprzętem.Aparaty grzewczo-wentylacyjne FAGW firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne i wystawowe, warsztaty, sale sportowe, magazyny oraz innych obiektów o dużej kubaturze. Typoszereg aparatów FAGW obejmuje dwie wielkości: FAGW-1 oraz FAGW-2 odpowiednio o wydatku 3500 m3/h i 6000 m3/h oraz mocy grzewczej 41 kW i 65 kW.
Aparaty FAGW mogą pracować na powietrzu obiegowym lub zewnętrznym. W przypadku pracy na powietrzu zewnętrznym konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy. W zależności od przeznaczenia i miejsca montażu aparaty mogą być wyposażone w nawiewniki lub dysze. Wraz z aparatami oferowane są elementy wyposażenia dodatkowego takie jak: czerpnie ścienne i dachowe, komora mieszania oraz konsola montażowa i kołnierz elastyczny.
Materiał i foto: Frapol

Komentarze

  • Powietrze zewnetrzne?

    A co z filtrowaniem powietrza zewnetrznego?