Oferowany przez firmę Elektrotermia elektryczny ogrzewacz kanałowy jest grzejnikiem konwekcyjnym podgrzewającym w ramach potrzeb napływające świeże powietrze z zewnątrz.


Powietrze przedostaje się do pomieszczenia wskutek istniejącej różnicy ciśnień. W przypadku zainstalowania szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej należy przewidzieć dodatkowe napływy powietrza z zewnątrz budynku. Prawidłowo działające i drożne przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zapewniają odpowiednią wymianę powietrza w mieszkaniach, lepszy komfort życia oraz zapobiegają powstawaniu wilgoci.
Przewody często działają niepoprawnie w budynkach, w których przeprowadzono termomodernizację. Różne urządzenia na przykład: kuchenka gazowa, gazowy podgrzewacz ciepłej wody, aby działały poprawnie wymagają dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. Brak odpowiedniej ilości powietrza w mieszkaniach powoduje złe działanie przewodów kominowych i urządzeń w nich zamontowanych, a w konsekwencji pogorszenie jakości powietrza w mieszkaniu. Dotychczas instalowane dodatkowe nawiewniki nie spełniały swojego zadania w okresach zimowych (powodowały tylko napływ bardzo zimnego powietrza z zewnątrz) czego następstwem było ich szczelne zamykanie. Brak odpowiedniej ilości powietrza powoduje brak ciągu kominowego, co w przypadku gazowych urządzeń stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Elektryczny ogrzewacz kanałowy EOK
Instalowanie urządzeń podgrzewających zimne powietrze, przyczyni się do znacznego podniesienia bezpieczeństwa i komfortu życia, pozwoli na zmniejszenie ryzyka zatruciem spowodowanym pracą urządzeń gazowych. Urządzenie EOK charakteryzuje się tym, że ze względu na możliwości ogrzewania powietrza, może być użytkowane przez cały rok bez względu na panujące warunki atmosferyczne w zależności od potrzeb użytkownika.


Elektryczny ogrzewacz kanałowy EOK - zalety:
• likwiduje nawiewy w przewodach kominowych
• podnosi komfort życia (dostarcza świeże powietrze)
• powoduje stały dopływ świerzego powietrza do mieszkania - 24h
• pozwala na ogrzanie napływającego powietrza
• zapobiega powstawaniu wilgoci
• zapobiega powstaniu pleśni
• zapobiega roszeniu szyb
• wymagane przy kotłach gazowych


Foto: Elektrotermia