Firma DASKO ELECTRONIC specjalizująca się w projektowaniu nowoczesnych systemów sterowania głównie dla branży wentylacji i klimatyzacji poszerzyła gamę swoich produktów.
Fot. 1 Regulator DSS2 C
Latem 2007 gama mikroprocesorowych regulatorów serii DSS2 została powiększona o regulator DSS2 C - przeznaczony do współpracy z silnikami mocy do 0,7 kW (5 A).
Już w momencie pojawienia się w 2005 roku pierwszych regulatorów serii DSS2 o mocy do 0,35 kW, klienci zgłaszali zapotrzebowanie na regulatory do silników większych mocy. Regulator DSS2 C uzupełnia tę niszę - ma zastosowanie w regulacji prędkości obrotowej m.in. aparatów grzewczych, rekuperatorów, małych central i wentylatorów z silnikami o łącznej mocy 0,7 kW.
DSS2 C jest regulatorem tranzystorowym, który charakteryzuje się cichą i komfortową pracą. Zapewnia pełną, powtarzalną kontrolę prędkości obrotowej przy pomocy potencjometru sterującego, wejść analogowych (0-10V; 4-20 mA). Ponadto posiada działające niezależnie wejście interfejsowe RS485, do którego dostarczane jest oprogramowanie sterujące.
Dużą zaletą regulatora jest możliwość sterowania kilkoma urządzeniami o łącznej mocy nie przekraczającej 0,7 kW (do 5A).
Pojawienie się na rynku DSS2 C wpłynie znacznie na obniżenie łącznych kosztów eksploatacji i instalacji całych systemów sterowania, na co głównie stawiali nacisk instalatorzy oraz inwestorzy.