Biwalentny pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej kompletnie wyposażony do współpracy z instalacją solarną. Pojemność: 300 litrów. Vitocell 100-U to atrakcyjne pod względem kosztów i designu rozwiązanie podgrzewacza biwalentnego c.w.u. wyposażonego w osprzęt do współpracy z kolektorami słonecznymi. Powierzchnie podgrzewacza wykonane są ze stali emaliowanej Ceraprotect. W podgrzewaczu biwalentnym Vitocell 100-U ciepło z kolektorów słonecznych przekazywane jest wodzie użytkowej przez dolną wężownicę grzejną. Górna wężownica grzejna zapewnia ew. dogrzewanie wody przez kocioł grzewczy.

W skład wyposażenia podgrzewacza wchodzi kompletna stacja pompowa Solar-Divicon z armaturą oraz automatyka Vitosolic 100. Takie rozwiązanie oszczędza koszty inwestycji oraz wykonawstwa, zmniejsza wymagania na powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnego podgrzewacza i osprzętu.

Przegląd zalet:

- Biwalentny pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. wyposażony w dwie wężownice.

- Zbiornik podgrzewacza ze stali zabezpieczony przed korozją emalią Ceraprotect. Dodatkowa ochrona katodowa anodą magnezową. Jako osprzęt dodatkowy możliwa dostawa z anodą aktywną

- Prosty i szybki montaż urządzenia - stacja pompowa, orurowanie, armatura napełniająca, automatyka, dwa termometry, jak również separator powietrza zintegrowane są w jednej obudowie umieszczonej na podgrzewaczu.

- Armatura napełniająca zabudowana integralnie umożliwe łatwe napełnianie, opróżnianie i płukanie instalacji solarnej.

- Nagrzewanie całej zawartości zbiornika przez wężownice grzejne, doprowadzone głęboko, aż do dna zbiornika.

- Wysoki komfort korzystania z c.w.u. dzięki szybkiemu i równomiernemu nagrzewaniu przez dużą wężownicę grzejną.

- Nieznaczne straty ciepła dzięki otoczeniu zbiornika ze wszystkich stron wysokoskuteczną izolacją cieplną (bezchlorowcową).

- Dodatkową opcję stanowi grzałka elektryczna dla podgrzewania c.w.u.

Więcej na www.viessmann.pl