Firma Fläkt Woods jest pierwszym producentem, który wprowadza na rynek serię nawiewników posiadających wyświetlacz. Takie rozwiązanie ułatwia regulację zasięgu. Ponadto posiada funkcję zachowania stałego zasięgu.

Nowy nawiewnik aktywny Fläkt Woods
Flakt Bovent

Efektywność chłodzenia zwiększona nawet o ponad 40%

Stały, kontrolowany zasięg umożliwia zapewnienie większej efektywności chłodzenia.
Dzięki szerokiemu modelowi wypływu powietrza, który jest stosowany w kontrolowany
sposób, zwiększenie wydajności chłodniczej nie prowadzi do niestabilnej dystrybucji
zimnego powietrza i związanych z tym przeciągów. Zwykle w przypadku chłodzenia
powietrzem wydajność chłodnicza wynosi do około 70W/m2. Nawiewnik Optimix umożliwia
zwiększenie wydajności chłodniczej do ponad 100 W/m2 bez powstawania przeciągów.

Optimix 2 w 1

Nawiewnik posiada dwie opcje: Optimix L02 i Optimix VAV. Zmiany opcji dokonuje się za
pomocą śrubokrętu.

Funkcja Optimix L02 utrzymuje stały zasięg niezależnie od zmieniającego się strumienia
powietrza. W systemach VAV, gdzie stosowane są duże zakresy strumienia powietrza oraz
duże różnice temperatur powietrza nawiewanego i pomieszczenia, zastosowanie nawiewnika
Optimix z funkcją L02 zapewnia pracę bez ryzyka wystąpienia przeciągów.

Optimix VAV to funkcja zapewniająca zmienną ilość powietrza w większym zakresie, gdy
wymagane są znacznie mniejsze wartości strumienia powietrza. W tym wypadku następuje
taka regulacja zasięgu powietrza, aby dystrybucja powietrza odbywała się bez powstawania
przeciągów.


Źródło: ''