Firma TRUMPF wprowadziła nowe nazewnictwo dla maszyn z grupy elektronarzędzi. Teraz wszystkie modele określa wspólna nazwa TruTool.


Z dotychczasowych nazw elektronarzędzi usunięto drugi człon numeru identyfikującego dany model, a przed symbolem dodano wyrażenie TruTool. Nowe nazwy buduje się według poniższego schematu:

stara nazwa: Nożyce wibracyjne N 350-4
nowa nazwa: Nożyce wibracyjne TruTool N 350
Jak podkreśla firma TRUMPF: „Nowe nazewnictwo jest spójne, czytelne oraz unikalne”. Powyższa zmiana poprawi komunikację między firmą a klientami oraz umożliwi szybszą identyfikację produktu. Nowe nazwy obowiązują we wszystkich oddziałach firmy na całym świecie.


Źródło: LimTECH