Dzięki nowym funkcjom, nowy analizator testo 330 LL oferuje Państwu bardziej profesjonalne i niezawodne wsparcie w codziennych pomiarach.

Nowy analizator spalin testo 330 LL z kolorowym wyświetlaczem graficznym!
Państwa korzyści z testo 330 LL:
- Wysoka rozdzielczość kolorowego wyświetlacza graficznego doskonała do graficznej prezentacji wyników pomiarowych
- Dane pomiarowe wyświetlane za pomocą łatwych symboli i znaków graficznych
- Nowe menu pomiarowe – np. test szczelności instalacji gazowych umożliwia profesjonalny montaż i monitoring systemów ogrzewania
- Funkcja rejestracji ułatwia długoterminową rejestrację pomiarów- np.pomiar różnicy ciśnień
- wersja "LongLife" – ograniczenie przyszłych wydatków eksploatacyjnych dzięki 4 letniej gwarancji!
- Bluetooth do łatwej dokumentacji i szybkiego przekazu danych
- Sugestie dotyczące zestawów – dobranych do wymagań klienta

Łatwa interpretacja pomiarów...

Komunikaty objaśniające, proste do interpretacji symbole i kolorowe znaczniki umożliwiają natychmiastową interpretację uzyskanych wyników pomiarowych.

Głównym elementem nowego sposobu przetwarzania i graficznej prezentacji danych jest tzw. macierz spalin. Po przeprowadzonej analizie spalin, macierz określi czy wartości CO i O2, jak również pozostałe parametry pomiarowe znajdują się w dopuszczalnym zakresie (zielony), czyli czy system grzewczy jest optymalnie ustawiony.

Jeżeli zapamiętane dane pomiarowe znajdują się poza optymalnym zakresem, macierz spalin dostarcza istotnych informacji dotyczących koniecznej regulacji systemu grzewczego.

Niewłaściwe spalanie – stężenie CO znajduje się poza zdefiniowanym, dopuszczalnym zakresem

Wartości pomiarowe są nie do akceptacji – stężenie CO i O2 jest zbyt wysokie, wartości pomiarowe są poza zdefiniowanym, dopuszczalnym zakresem

Wysoka strata kominowa – stężenie O2 jest poza zdefiniowanym zakresem, system grzewczy nie działa poprawnieŹródło: ''