Nawiązując do naszej tradycji, chcielibyśmy poinformować o zamierzeniach wydawniczych SYSTHERM w roku 2003. Aktualnie trwają prace wydawnicze nad następującymi publikacjami: - „Technika chłodnicza dla praktyków” oraz - „Technika klimatyzacyjna dla praktyków” Przewidziany termin wydania - II kwartał b.r.

TECHNIKA CHŁODNICZA DLA PRAKTYKÓW to praktyczny poradnik pod redakcją dr inż. Bolesława Gazińskiego, przygotowany przy współudziale m.in.: prof. dr hab. Jacka Kijowskiego (Akademia Rolnicza Poznań), dr hab. inż. Lucjana Krali (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Karola Borzuty Prof. IPMiT O/Poznań, dr inż. Grzegorza Krzyżaniaka (Politechnika Poznańska).
Książka zawiera podstawowe wiadomości dotyczące obiegów 1- i 2-stopniowych, zapotrzebowania mocy chłodniczej dla komór, tuneli i mebli chłodniczych (z zestawem tablic), warunków przechowalnictwa chłodniczego mięsa i drobiu oraz owoców i warzyw. Omawia właściwości i oddziaływanie na środowisko czynników chłodniczych i płynów chłodzących. Dalsze rozdziały mówią o sprężarkach chłodniczych, chłodniczych wymiennikach ciepła, rurociągach w instalacjach chłodniczych, o automatyce chłodniczej, jak również o agregatach do schładzania wody i pompach ciepła. Układy chłodzenia bezpośredniego i pośredniego w klimatyzacji oraz rodzaje i dobór mocy chłodniczej dla sztucznych lodowisk to przykład wybranych zastosowań chłodnictwa. Treść poradnika uzupełnia materiał o izolacji termicznej oraz zasadach montażu instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych. Całość uzupełnia zestawienie obowiązujących przepisów i norm.
TECHNIKA KLIMATYZACYJNA DLA PRAKTYKÓW jest poradnikiem opracowanym pod redakcją dr inż. Bolesława Gazińskiego, przy współpracy m.in.: prof. dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka, dr inż. Grzegorza Krzyżaniaka, dr inż. Andrzeja Odyjasa, dr inż. Mieczysława Porowskiego – pracowników naukowowych i dydaktycznych Politechniki Poznańskiej.
Gromadzi ona niezbędne wiadomości, dane liczbowe i katalogowe do obliczeń bilansowych i doboru układów i urządzeń klimatyzacyjnych. Zajmuje się procesami i urządzeniami do obróbki powietrza oraz przedstawia gamę urządzeń stosowanych w dzisiejszej klimatyzacji dla zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach m.in. centrale klimatyzacyjne oraz klimatyzatory do użytku domowego i do lokali użyteczności publicznej. Zwraca także uwagę na problemy eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym na problem hałasu, energooszczędność, bezpieczeństwo dla środowiska. Daje przykłady nowych rozwiązań technicznych (np. klimatyzację hal do produkcji rolnej) oraz elektronicznych przyrządów i systemów do nadzoru i regulacji klimatu.
Zapraszając do składania zamówień na reklamę w wydawnictwach oraz książki informujemy, że w III i IV kwartale 2003 roku będzie do dyspozycji Państwa seria branżowych kalendarzy na rok 2004 (chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa, transportowca, informatyka, energetyka itp.).

Z poważaniem
Jacek Weigt
Product Manager
SYSTHERM

Kontakt:
SYSTHERM SERWIS
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. (061) 850 75 13, 850 75 65, 850 75 98
fax (061) 850 75 55, 851 97 97
e-mail: biuro@systherm.pl
internet: www.systherm.pl
Cennik reklam: pobierz