Firma UNIWERSAL Sp. z o.o. z Katowic od ponad 10 lat produkuje wentylatory i wywietrzniki. Od niedawna oferta firmy została poszerzona o dwa nowe modele wywietrzników i wentylator Vento-200.Wentylatory kanałowe Vento-200Wentylatory kanałowe Vento-200 należą do nowego typoszeregu wentylatorów kanałowych podukowanych przez firmę Uniwersal z Katowic.
Vento-200 wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego, utrwalanego w specjalnym procesie technologicznym, co pozwala na wieloletnią pracę wentylatora. Urządzenie przeznaczone jest do przetłaczania czynników zawierających pary lub aerozole agresywne chemicznie, czyli warunków występujących np. w zakładach przemysłowych. Silnik wentylatora jest zabezpieczony dodatkowo przed wpływem agresywnego powietrza, ponieważ zamknięto go w komorze zewnętrznej. Zastosowanie wentylatora jest zasadne wszędzie tam, gdzie występuje konieczność wpięcia w istniejący kanał wentylacyjny: hale przemysłowe, warsztaty samochodowe, myjnie, płuczki chemiczne. Można go montować również w przestrzeniach stropodachowych, jako klasyczny wentylator dachowy w budownictwie mieszkaniowym.
Szczególną uwagę należy zwócić na niski poziom ciśnienia akustycznego, który osiągnięty został dzięki konstrukcji urządzenia. Tym samym poziom jego uciążliwości został zminimalizowany i praktycznie jest równy poziomowi tła występującego wokół wentylatora.
Kolor wentylatora - dowolny, zgodny z życzeniem inwestora.
>>> Vento-200 - szczegóły techniczne

Wywietrzniki Zefir na spaliny z wylotem otwartymJest to modyfikacja znanego już na rynku wywietrznika Zefir 140 i 250. Konstrukcja wywietrznika pozwala na wytworzenie efektywnego ciągu w kanałach spalinowych dla różnego medium spalanego.
Nasada jest otwarta, produkowana na średnice komina φ100 – 250 mm.
Badania temperatury spalin wylotowych z kanału spalinowego w typowych kominkach domowych wykazały, że temperatura dochodząc do wartości > 270oC (a w pewnych szczególnych przypadkach nawet 400oC) całkowicie eliminuje możliwości wykonania urządzenia z laminatów, gdyż maksymalna odporność tych tworzyw przy obecnej dostępności żywic wynosi 250oC. Nowy Zefir wykonany ze stali kwasoodpornej, której odporność temperaturowa całkowicie zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę urządzenia. Konstrukcja Zefira wydatnie ułatwia rozpalenie oraz eliminuje zjawisko dymienia kominka do pomieszczenia.
>>> Zefir - szczegóły techniczne

Wywietrzniki grawitacyjne Bryza-150Jest to najnowsza konstrukcja wywietrzników produkowana przez Uniwersal.
Ze względu na częstość stosowania w budownictwie pustaka wentylacyjnego i związaną z tym małą powierzchnię na cokole dachowym, konstrukcja Bryzy-150 pozwala efektywnie wykorzystać siłę omywającego wywietrznik wiatru. Kostrukcja Bryzy-150 w porównaniu z wywietrznikiem typu Zefir ma większą powierzchnię czynną elementów żaluzyjnych, dzięki którym występuje zjawisko przyspieszania strugi a tym samym i eżekcyje zasysanie powietrza jest bardziej efektywne. Obliczono 10-30%-owy wzrost efektywności w porównaniu do klasycznego Zefira.
Urządzenie wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, całkowicie odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Wg życzenia kinta wywietrznik może być zabarwiony na dowolny trwały kolor.
>>> Bryza-150 - szczegóły techniczne

Zobacz też
UNIWERSAL: Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach


Firma UNIWERSAL Sp. z o.o. z Katowic od ponad 10 lat producentem wentylatorów dachowych, wywietrzników grawitacyjnych, zintegrowanych układów łączących wentylacje mechaniczną z grawitacyjną. W swojej ofercie posiada wentylatory w wykonaniu standardowym, kwasoodpornym i przeciwwybuchowym. Kolorystykę urządzeń dopasowuje do elewacji lub dachu zgodnie z życzeniem architekta. Materiały, z których wykonywane są wentylatory Uniwersal stanowi laminat poliestrowo-szklany, trwale barwiony pigmentem w specjalnym procesie technologicznym. Ten sposób barwienia obudowy powoduje, że urządzenia nie wymagają konserwacji nawet po długim czasie eksploatacji. Od początku produkcji do dnia dzisiejszego Uniwersal zanotował ponad 50 000 urządzeń własnej produkcji zainstalowanych w kraju i za granicą.