Koncern SANYO zajmuje się produkcją urządzeń klimatyzacyjnych od prawie 50 lat. W tym roku Sanyo wprowadziło na rynek europejski kilkanaście nowości. Wprowadzone klimatyzatory charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, dzięki którym są to urządzenia energooszczędne i bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Jest to zgodne z nową polityką koncernu Sanyo znaną pod nazwą "THINK GAIA". Poniżej przedstawimy kilka z tych nowości.


Systemy GHP
Systemy GHP (Gas Heat Pump – gazowa pompa ciepła) to zaawansowane technologicznie urządzenia, wykorzystujące technologię zmiennego przepływu czynnika chłodniczego (VRF). Systemy te, zasilane gazem ziemnym lub płynnym gazem LPG, mogą być wykorzystane do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń. Układy GHP mogą być stosowane jako jedyne źródło ciepła do budynków, gdyż, w przeciwieństwie do systemów elektrycznych, zapewniają 100% wydajność grzewczą nawet przy temperaturze zewnętrznej -20°C.

Jednostka zewnętrzna GHP serii K
Systemy GHP serii K to najnowszy produkt firmy Sanyo, która jest światowym prekursorem systemów zasilanych gazem ziemnym lub LPG. Nowy system wykorzystuje czynnik chłodniczy R410A. W porównaniu do poprzedniej serii J, nowy system charakteryzuje się jeszcze większą sprawnością energetyczną. W typoszeregu pojawił się nowy model agregatu o wydajności chłodniczej 71,0 kW i grzewczej 80,0 kW. Tak więc typoszereg urządzeń GHP obejmuje w tej chwili modele o mocach chłodniczych od 22,4 kW (8HP) do 71,0 kW (25HP). Modele o wydajności chłodniczej od 35,5 kW do 71,0 kW standardowo wyposażone są w wymiennik freon–woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Do jednego agregatu zewnętrznego można podłączyć maksymalnie do 32 jednostek wewnętrznych. Dodatkowym atutem systemu GHP jest możliwość podłączenia agregatu zewnętrznego, za pomocą wodnego wymiennika ciepła, do instalacji wody lodowej. Możliwe jest również stworzenie układu mieszanego: freonowo–wodnego. W ofercie Sanyo znajduje się również nowy agregat serii K z funkcją odzysku ciepła (system 3 rurowy) o mocy chłodniczej 56,0 kW (20HP). Z agregatami GHP można połączyć wszystkie jednostki wewnętrzne znane z systemu ECO-i firmy Sanyo.
Systemy VRF serii ECO-i

Nowa seria systemów ECO-i (seria 5) została wprowadzona na rynek europejski w czerwcu 2006 roku. Obejmuje agregaty zewnętrzne Inverter, typu pompa ciepła, o mocy chłodniczej od 22,4 kW (8 HP) do 45,0 kW (16 HP). Agregaty zewnętrzne można łączyć w zestawy o maksymalnej mocy chłodniczej 135,0 kW (48 HP). Seria 5 podobnie jak wcześniejsze modele wykorzystuje czynnik chłodniczy R410A. Nowe agregaty charakteryzują się bardzo wysokimi współczynnikami efektywności energetycznej (EER dla chłodzenia wynosi do 3,74; COP dla grzania do 4,06). Inną ważną cechą agregatów ECO-i jest ich niewielka powierzchnia posadowienia, jednakowa dla wszystkich modeli od 8 HP do 16 HP (wymiary podstawy agregatu to 0,89 m x 0,89 m). Dzięki zastosowaniu nowego typu wentylatora obniżono głośność urządzeń, dzięki czemu systemy ECO-i serii 5 są jednymi z najcichszych na rynku. Zakres pracy dla chłodzenia wynosi od -10°C do +43°C, a dla grzania od -20°C do +15°C. Agregaty serii 5 dostępne są również w wersji odzysk ciepła (system 3 rurowy).

Jednostka zewnętrzna ECO-i serii 5
Typoszereg jednostek wewnętrznych układów ECO-i został powiększony i obejmuje w tej chwili 14 typów jednostek wewnętrznych o mocach chłodniczych od 2,2 kW do 28,0 kW. W tym roku w ofercie Sanyo pojawiły się następujące jednostki wewnętrzne: kasetonowa 4-stronna 600x600, kasetonowa 1-stronna SLIM (o wysokości 200 mm), jednostka kanałowa SLIM (wysokość 190 mm, możliwość montażu poziomego lub pionowego) oraz jednostka podłogowo – podstropowa.
W ofercie Sanyo pojawiła się również centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepła (wymiennik krzyżowy). Centralka wyposażona jest w wymiennik freonowy, który spełnia rolę chłodnicy lub nagrzewnicy. Opcjonalnie centralka Sanyo może być wyposażona w nawilżacz powietrza. Urządzenie dostępne jest w trzech wielkościach, o wydajności powietrza: 500 m³/h, 750 m³/h, 1 000 m³/h. Centralka wentylacyjna może współpracować z systemami ECO-i oraz GHP firmy Sanyo.
Systemy VRF serii mini ECO-i

W miesiącu sierpniu 2006 Sanyo wprowadziło do oferty nowe modele urządzeń mini ECO-i. Są to jednostki pompa ciepła o mocy chłodniczej 11,2 kW, 14,0 kW i 15,5 kW w wersji z zasilaniem trójfazowym. W chwili obecnej Sanyo posiada w swojej ofercie jednostki mini ECO-i zasilane jednofazowo (tylko chłodzenie lub pompa ciepła) oraz zasilane trójfazowe (pompa ciepła). Do jednego agregatu zewnętrznego można podłączyć do 9 jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki wykorzystują technologię Inverter oraz czynnik chłodniczy R410A.

Jednostka zewnętrzna mini ECO-i
Do agregatów mini ECO-i możliwe jest podłączenie jednostek wewnętrznych znanych z systemu ECO-i. Ważną cechą jednostek mini ECO-i firmy Sanyo jest wysoki współczynnik efektywności energetycznej (dla chłodzenia EER – do 4,06, dla grzania COP – do 4,34).
Układy PAC-i

Firma Sanyo wprowadziła w lipcu 2006 roku na rynek dwa nowe modele agregatów zewnętrznych inwerterowych serii PAC-i o mocy nominalnej 5,0 kW i 14,0 kW. Typoszereg jednostek serii PAC-i obejmuje agregaty o mocach chłodniczych nominalnych od 5,0 kW do 14,0 kW. Agregaty te mogą współpracować z jednostkami naściennymi, kasetonowymi, podstropowymi oraz kanałowymi.
Agregaty PAC-i mogą działać, w zależności od typu, w układach pojedynczych (split), oraz symultanicznych układach podwójnych (twin), potrójnych (triple) lub poczwórnych (w-twin). Jednostki PAC-i wykorzystują technologię Inverter i czynnik chłodniczy R410A. Charakteryzują się one bardzo cichą pracą (poziom ciśnienia akustycznego dla jednostki zewnętrznej o mocy chłodniczej 14,0 kW wynosi 53 dB(A)). Warte podkreślenia są też parametry instalacyjne urządzeń PAC-i. Wprowadzona w lipcu na rynek jednostka SPW-CR184GVH56B o mocy chłodniczej 5,0 kW posiada możliwość montażu z instalacją freonową o długości do 40 metrów przy przewyższeniu do 30 metrów. Modele PAC-i o większej wydajności mają dopuszczalną długość instalacji do 50 metrów przy przewyższeniu do 30 metrów. Jednostki te mogą pracować w trybie chodzenia i grzania do temperatury zewnętrznej -15°C.

Jednostki zewnętrzne PAC-i
Jednostki PAC-i dostępne są w wersji pompa ciepła (od 5,0 do 14,0kW) oraz tylko chłodzenie (od 7,1 do 12,5 kW). Agregaty tylko chłodzące oraz pompa ciepła dostępne są w wersji z zasilaniem jednofazowym. W miesiącu wrześniu 2006 na rynku polskim pojawią się klimatyzatory serii PAC-i, wersja pompa ciepła, zasilane napięciem trójfazowym (dla modeli o mocy chłodniczej nominalnej od 7,0 do 14 kW).
W czerwcu 2006 firma Sanyo wprowadziła na rynek polski nowe jednostki zewnętrzne typu pompa ciepła o mocy chłodniczej nominalnej 20,0 i 25,0 kW. Są to urządzenia wyposażone w sprężarki stałoobrotowe, pracujące na czynniku R410A. Jednostki te mogą współpracować w układach pojedynczych z jednostkami kanałowymi podwyższonego sprężu lub w symultanicznych układach podwójnych, potrójnych i poczwórnych z jednostkami naściennymi, podstropowymi, kasetonowymi i kanałowymi średniego sprężu.
Dopuszczalna długość instalacji freonowej dla tych urządzeń to 100 metrów przy przewyższeniu do 50 metrów (gdy jednostka zewnętrzna jest umiejscowiona wyżej od wewnętrznej).
Jednostki Split Inverter i Multi Split Inverter

Oferta Sanyo w obszarze urządzeń Split Inverter obejmuje urządzenia naścienne, podłogowo-podstropowe, kasetonowe oraz kanałowe o nominalnych mocach chłodniczych od 2,7 kW do 7,1 kW. Jednostki wykorzystują technologię Inverter i czynnik chłodniczy R410A. Wszystkie urządzenia Split Inverter dostępne są w wersji pompa ciepła.
Jednostki naścienne oferowane są w dwóch typoszeregach: FLAT PANEL oraz SHIKI SAI KAN. Jednostki naścienne serii FLAT PANEL charakteryzują się nowoczesnym wyglądem zewnętrznym. Płaski panel czołowy tych jednostek jest łatwy do czyszczenia. Jednostki wewnętrzne FLAT PANEL charakteryzują się bardzo niskim poziomem ciśnienia akustycznego (23 dB(A) dla trybu cichego w modelu 2,7 kW).

Jednostka wewnętrzna naścienna FLAT PANEL
Jednostki SHIKI SAI KAN to jednostki naścienne o bardzo wysokiej efektywności energetycznej (EER do 5,0). Urządzenia dostępne są w dwóch wielkościach o wydajności chłodniczej (wartość nominalna): 2,65 kW (grzanie 3,6 kW) oraz 3,5 kW (grzanie 4,8 kW). Jednostki te charakteryzują się bardzo nowoczesnym wyglądem zewnętrznym oraz bogatym wyposażeniem. Nowością w ofercie Sanyo jest zastosowanie wymiennych, kolorowych paneli czołowych. Standardowo jednostki dostarczane są z panelami w kolorze srebrnym. Dostępne są również panele w kolorach: czerwonym, pomarańczowym, czarnym, białym, brązowym oraz złotym.
Klimatyzatory te wyposażone są w wielostopniowy system oczyszczania powietrza: filtr wstępny, generator jonów ujemnych, apatytowy filtr fotokatalityczny oraz lampę sterylizującą. Komfort użytkowania podnoszą następujące funkcje: układ odszraniania wymiennika za pomocą gorących par czynnika (brak przerw w trybie grzania), funkcja 3D flow (pionowy i poziomy auto-swing), czujnik temperatury montowany w sterowniku bezprzewodowym oraz tryb pracy nocnej.

Jednostka wewnętrzna naścienna SHIKI SAI KAN
W ofercie Sanyo pojawiła się również nowa seria urządzeń Multi Split Inverter, tzw. seria 4. W ofercie znajduje się pięć modeli agregatów zewnętrznych typu pompa ciepła o nominalnej mocy chłodniczej od 4,0 do 8,0 kW. Jednostki wykorzystują technologię Inverter i czynnik chłodniczy R410A. Do jednostek zewnętrznych możliwe jest podłączenie od 2 do 4 jednostek wewnętrznych naściennych typu FLAT PANEL.
Sanyo CO2 ECO

W tym roku Sanyo wprowadziło na rynek europejski system CO2 ECO. Jest to inverterowa pompa ciepła typu powietrze – woda. Czynnikiem chłodniczym w tym urządzeniu jest dwutlenek węgla CO2. System CO2 ECO wykorzystywany jest do przygotowywania ciepłej wody na potrzeby użytkowe oraz do centralnego ogrzewania. Moc grzewcza układu to 4,5 kW. Podana moc grzewcza utrzymywana jest również przy temperaturze zewnętrznej -20°C. Układ składa się z jednostki zewnętrznej oraz zasobnika ciepłej wody o pojemności 220 litrów. Zasobnik wody jest dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną, która zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury wody przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.

System CO2 ECO firmy Sanyo
Źródło: S.P.S. Trading