Firma VENTIA - wyłączny przedstawiciel central wentylacyjnych KOMFOVENT na terenie Polski - zaprasza do zapoznania się z najnowszymi informacjami oraz zmianami w typoszeregu oferowanych przez spółkę urządzeń.

Nowości w ofercie central wentylacyjnych Komfovent
Oto innowacyjne rozwiązania techniczne, dzięki którym centrale KOMFOVENT mają szansę znacząco wzmocnić swoją pozycję wśród wiodących marek na polskim rynku. Oprócz ulepszenia sprawdzonych już rozwiązań zarówno w konstrukcji samych central jak i automatyki, został rozszerzony typoszereg najpopularniejszych urządzeń serii Kompakt oraz Domekt o nowe wielkości oraz dodatkowe wyposażenie. Teraz Klient ma jeszcze więcej możliwości konfiguracji urządzeń w zależności od potrzeb projektu oraz dodatkowych oczekiwań inwestora.

[H3]Nowości Komfovent KOMPAKT[/H3]

1. Nowa uniwersalna konstrukcja central z wymiennikami obrotowymi serii KOMPAKT REGO 1600-2500 wyposażonych w silniki typu EC

Od 2011 roku centrale Komfovent Kompakt typu REGO 1600, REGO 2000 oraz REGO 2500 będą dostarczane w nowej uniwersalnej konstrukcji, która gwarantuje większe możliwości zastosowań. Jedną z głównych zalet jest uniwersalność położenia króćców przyłączeniowych - w zależności od potrzeb projektu, kanały wentylacyjne mogą być podłączone do króćców poziomych (położenie horyzontalne) lub do króćców pionowych (położenie wertykalne).

Uniwersalność strony serwisowej - PRAWA lub LEWA. Klient zawsze może odwrócić urządzenie do wymaganej wersji i dopasować kierunki podłączenia kanałów na obiekcie. Jeden typ urządzenia – wiele możliwości podłączeń i konfiguracji! W wymienionych powyżej centralach wentylacyjnych Komfovent, stosowane są wyłącznie energooszczędne silniki typu EC o wysokich sprawnościach.

KOMPAKT REGO 1600-2500
Dane techniczne - do pobrania:
REGO 1600 HE i VE / REGO 1600 HW i VW
REGO 2000 HE i VE / REGO 2000 HW i VW
REGO 2500 HE i VE / REGO 2500 HW i VW

2. Nowe wielkości central wentylacyjnych Komfovent KOMPAKT

REGO 2500 - rozszerzono typoszereg central KOMPAKT - nowa centrala wentylacyjna z silnikami typu EC. Długo oczekiwana centrala wentylacyjna o optymalnym wydatku powietrza w zakresie 2000-3000 m³/h. Uniwersalne położenie króćców przyłączeniowych – możliwość podłączenia kanałów wentylacyjnych poziomo (horyzontalnie) lub pionowo (wertykalnie) – gwarantuje wiele możliwości montażu jednostek. Urządzenia są wyposażone wyłączenie w energooszczędne silniki typu EC o wysokich sprawnościach. Centrale REGO 2500 posiadają uniwersalną stronę serwisową – PRAWA lub LEWA.

Do pobrania: dane techniczne REGO 2500

REGO 4500, RECU 4500 - nowa wielkość central serii KOMPAKT.

Rozszerzenie typoszeregu o tę wielkość spowoduje, że centrale KOMPAKT będą osiągały wydatki nawet do 6000 m³/h. Centrale z wymiennikami obrotowymi (REGO) będą dostępne z nagrzewnicami elektrycznymi lub wodnymi oraz do wyboru z króćcami przyłączeniowymi poziomymi lub pionowymi. Centrale z wymiennikami krzyżowymi (RECU) będą dostępne z króćcami poziomymi i w zależności od wymagań projektowych, będzie do wyboru nagrzewnica elektryczna lub wodna. Centrale RECU/REGO 4500 będą dostępne wyłącznie z energooszczędnymi silnikami typu EC oraz zaawansowana automatyką typu C3.OTK 3000P/W45-EC-C3 - Nowa centrala nawiewna podwieszana.

Centrala OTK 3000 stanowi uzupełnienie typoszeregu dobrze znanych central podwieszanych typu OTK.
Urządzenie wyposażone jest w energooszczędne silniki typu EC, zaawansowaną automatykę typu C3, nagrzewnicę wodną o mocy 45 kW, filtr powietrza oraz izolowaną wełną mineralną (gr. 45 mm) obudowę samonośną. Dzięki takiej specyfikacji centrala ta przy wydatku 3000 m3/h uzyskuje spręż dyspozycyjny na poziomie 300 Pa, a izolowana obudowa skutecznie tłumi uciążliwy dla użytkownika hałas. Kompaktowe wymiary urządzenia, jak na centralę o wydatku 3000 m³/h, standardowo dostarczane profile montażowe oraz zintegrowana (okablowana fabrycznie) automatyka C3, sprawiają, że montaż urządzenia jest bardzo prosty i szybki.

OTK 3000

Do pobrania: dane techniczne OTK 3000

3. Centrale RECU z silnikami typu EC oraz automatyką C3

Od 2011 roku wszystkie centrale z wymiennikami krzyżowymi typu RECU będą standardowo wyposażone w zaawansowaną automatykę C3. Będzie również możliwość zastosowania dla każdej wielkości nowoczesnych energooszczędnych silników typu EC. Zmiany te wpłyną na poprawę efektywności energetycznej jednostek oraz umożliwią płynną regulację sterowania wydajnością centrali.

RECU
4. PING - nowy moduł sieciowy

Najnowszy moduł sieciowy o nazwie PING zapewnia zwiększoną kontrolę i monitorowanie pracy central wentylacyjnych KOMFOVENT. Dzięki niemu można z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, sterować centralą lub grupą urządzeń. Moduł jest łatwy do instalacji i prosty w obsłudze.

PING
Charakterystyka modułu PING:
- Zdalna aktualizacja ustawień użytkownika i oprogramowania modułu,
- Sterowanie centralami wentylacyjnymi w oparciu o protokół MODBUS,
- Podłączenie poprzez interfejs "Ethernet" i "RS485",
- Każdy moduł posiada własny adres IP,
- Sterowanie oraz monitorowanie pracy central Komfovent podłączonych do sieci wewnętrznej (Ethernet) lub globalnej (Internet),
- W standardzie z modułem PING dostarczane jest oprogramowanie producenta, umożliwiające administrację dowolną ilością urządzeń.

5. Centrale Kompakt z nagrzewnicami wodnymi w całym typoszeregu

Od tego roku, będzie możliwość zamówienia dowolnej centrali serii KOMPAKT z kanałową nagrzewnicą wodną. Dotychczas nagrzewnice wodne były przewidziane dla central o wydatkach nominalnych od 900 m³/h do 4000 m³/h. Teraz każda centrala z typoszeregu KOMPAKT może być zamówiona z nagrzewnicą elektryczną albo wodną, nawet te o najmniejszych wydatkach.


[H3]Nowości Komfovent DOMEKT[/H3]

1. Centrale serii DOMEKT dostępne z kanałowymi nagrzewnicami wodnymi

Dotychczas, centrale serii DOMEKT oferowane były wyłącznie z nagrzewnicami elektrycznymi. Jednak na podstawie oczekiwań klientów stworzono dodatkową możliwość: centrale DOMEKT z kanałową nagrzewnicą wodną. Automatyka sterowania jest dodatkowo wyposażona w specjalne funkcje, które są przewidziane i przygotowane do sterowania nagrzewnicą wodną - po prostu włącz i korzystaj!

DOMEKT z kanałową nagrzewnicą wodną
2. Nowa centrala REGO 600HE/HW-B-EC-C4

Nowa centrala REGO 600HE/HW to jednostka posiadająca wbudowaną nagrzewnicę elektryczną lub wodną montowaną na kanale wentylacyjnym. Atutem centrali jest zintegrowana automatyka sterująca C4 lub jej bardziej rozbudowana wersja C4PLUS. Centrala wentylacyjna DOMEKT REGO 600 rozszerza już bogaty typoszereg central KOMFOVENT dostępnych z magazynu.

Nowa centrala REGO 600HE/HW-B-EC-C4

Główne zalety centrali REGO 600:
- Panele obudowy grubości 45 mm – jednostka może być montowana w nieogrzewanych pomieszczeniach,
- Wysokość centrali tylko 470 mm po zdjęciu paneli bocznych,
- Specjalna konstrukcja zapewnia obsługę serwisową z dwóch stron: pionowej i poziomej,
- Efektywność odzysku ciepła wymiennika obrotowego do 80%,
- Maksymalny wydatek powietrza 720 m³/h,
- Funkcjonalna i prosta w obsłudze automatyka sterująca typu C4 lub C4PLUS,
- Wyposażone w energooszczędne silniki typu EC (elektronicznie komutowane),
- Możliwość płynnej regulacji wydajności wentylatorów.

Szczegółowe informacje o jednostkach: REGO 600HE oraz REGO 600HW.

3. Nowy sterownik C4 PLUS: więcej możliwości kontroli

Centrale wentylacyjne DOMEKT, przeznaczone do stosowania w domach i mieszkaniach, dostępne są z nowo zaprojektowaną zaawansowaną automatyką C4 PLUS. Sterownik oferuje nowoczesny panel kontrolny z ekranem dotykowym. Użytkownicy, którzy pragną większej możliwości kontroli oraz więcej funkcji automatyki, mogą zamówić sterownik C4 PLUS jako opcję dodatkową.

Nowy sterownik C4 PLUS
Automatyka C4 PLUS oferuje wiele przydatnych funkcji, np.:
- Tryb pracy ON/OFF/AUTO,
- Regulacja intensywności wentylacji (poziom 1, 2, 3),
- Programowanie tygodniowego harmonogramu pracy,
- Regulacja temperatury 15...30°C z panelu sterowania,
- Regulacja bezwładności temperaturowej +/- 9°C,
- Tryb pracy LATO/ZIMA,
- Regulacja intensywności wentylacji z panelu sterowania co 1% dla silników EC,
- Regulacja drugiej prędkości (robocza) z panelu sterowania (dotyczy silników EC oraz AC),
- Aktywacja funkcji OVR poprzez zewnętrzny włącznik,
- Aktywacja funkcji OVR na zadany czas (1...90 min.) z panelu sterowania,
- Regulacja intensywności funkcji OVR (tylko dla wentylatorów EC),
- Funkcja intensywnego nawiewu powietrza do współpracy z okapami kuchennymi wyposażonymi we własny wentylator (wentylator wyciągowy w centrali wyłączony); dotyczy wentylatorów EC oraz AC,
- Wybór języka na panelu sterowania,
- Komunikaty tekstowe na temat błędów na panelu sterowania,
- OVR - Funkcja nadrzędna. Po aktywacji funkcji OVR centrala rozpoczyna pracę z zadaną intensywnością, niezależnie od wcześniejszego trybu pracy.

Więcej informacji oraz szczegółowy opis sterownika: w instrukcji obsługi C4 PLUS.

[H3]Centrale Komfovent w programie WENTYLE oraz program doboru central Komfovent VERSO[/H3]

Centrale wentylacyjne marki Komfovent od lat cieszą się uznaniem nie tylko użytkowników i instalatorów, ale również projektantów systemów wentylacyjnych. Dlatego firma Ventia nawiązała współpracę z firmą Tomicad, która rozpowszechnia bezpłatny program wspomagający projektowanie instalacji HVAC – WENTYLE. Program został uzupełniony o bibliotekę central wentylacyjnych i rekuperacyjnych marki KOMFOVENT. Teraz projektowanie central Komfovent będzie jeszcze prostsze i szybsze!

WENTYLE
WENTYLE to aplikacja pracująca w środowisku AutoCAD i IntelliCAD wspomagająca rysowanie i obliczenia instalacji wentylacyjnych. Program jest bezpłatny. WENTYLE zwiera bazy elementów do budowy instalacji producentów: ALNOR, FLAKT BOVENT, BH-RES, CWK, DARCO, DOSPEL, SMAY, MERCOR, POLSKI KOMFORT, VENTURE INDUSTRIES, VENTIA-Komfovent. Najnowsze wersje programu WENTYLE są udostępniane na stronie www.tomicad.pl wraz z krótkimi filmami o działaniu programu, instrukcjami i innymi niezbędnymi informacjami.

Komfovent w programie WENTYLEKomfovent w programie WENTYLEKomfovent w programie WENTYLE
Bezpłatny program WENTYLE można pobrać ze strony: www.tomicad.pl

Biblioteki central Komfovent w programie WENTYLE są uzupełnieniem oprogramowania do wspomagania projektowania central. Ze strony internetowej www.ventia.pl można bezpłatnie ściągnąć program do doboru central wentylacyjnych serii VERSO (centrale o wydatkach powietrza od 1000 m³/h do 2000m³/h).

Program do doboru central wentylacyjnych serii VERSO
Pobierz: program doboru Komfovent VERSO

W 2010 roku zostaliśmy zakwalifikowani, jako członek programu certyfikacyjnego EUROVENT. Nasze wysiłki zmierzające do projektowania i produkcji wyłącznie wysokiej jakości central wentylacyjnych, doprowadziły do uzyskania prestiżowego Certyfikatu Jakości. Wykonanie oraz dane techniczne jednostek KOMFOVENT VERSO, spełniają wysokie wymagania standardów EUROVENT. Jednocześnie, zostało potwierdzone, że nasz program doboru zapewnia optymalne wyniki do zadanych parametrów technicznych.
Źródło: Ventia Sp. z o.o.