W ostatnim kwartale Hidria Institut Klima d.o.o. zakończyła prace rozwojowe nad kilkoma nowymi produktami, obejmującymi swoim zakresem programy KLIMA, ENERGETYKA i OCHRONA PRZECOWPOŻAROWA.
W programie komponentów wentylacyjnych pojawiły
się trzy nowe nawiewniki liniowe.
LD-18 jest
uzupełnieniem klasycznej linii nawiewników szczelinowych,
jak np. LD-14. Koncepcja wykonania tego
nawiewnika szczelinowego jest zupełnie nowa
(składa się on tylko z dwóch profili zewnętrznych i
jednego środkowego) i wynika z innowacyjnego
podejścia do nowoczesnej techniki grzania i chłodzenia.
Wszystkie długości nawiewnika są identyczne
ze standardowymi długościami pozostałych
nawiewników z tej grupy. Zupełnie nową wizualizację
ma maska nawiewnika (panel przedni).
Dwa kolejne nawiewniki liniowe należą do grupy
nawiewników dyszowych, a ich działanie opiera
się na przepływie powietrza przez liniowo rozłożony
rząd dyszek nawiewnych wykonanych z tworzywa
sztucznego. W LD-19 użyto elementów takich
jak w nawiewniku OD-15, natomiast w LD-20 wykorzystano
nowy typ dyszek nastawianych manualnie,
rozmieszczonych co 20 mm.
W zakresie regulacji przepływu powietrza (regulacja
VAV) HIDRIA - IMP KLIMA zaprezentowała już na targach
ISH we Frankfurcie w drugim tygodniu marca b.r., nową generację
elektronicznych regulatorów powietrza ERP-3N
(regulator żaluzjowy), które osiągają bardzo precyzyjną
nastawę i regulację przepływu powietrza,
przede wszystkim przez zastosowanie nowego
poprawionego wielopołożeniowego czujnika pomiaru
ciśnienia statycznego i dynamicznego. Poszerzono
też zakres wymiarowy obudowy.
Grupę
regulatorów VAV uzupełniono też o nowe elektroniczne
regulatory ciśnienia ERT-1, które pracują na
zasadzie podobnej jak ERP, ale dodatkowo regulują
ciśnienie (podciśnienie i nadciśnienie). Do programu
regulacji VAV wprowadzono też unowocześnione
mechaniczne prostokątne i okrągłe regulatory
przepływu powietrza.
W związku z rozwojem programu regulacji VAV
wprowadzono nowy typ nawiewnika OD-17, który
pełni podobne funkcje jak OD-14, gwarantuje zachowanie
stałej prędkości powietrza nawiewanego
z nawiewnika, bez względu na to, jaka prędkość
powietrza jest w króćcu przyłączeniowym. Takie
nawiewniki są przeznaczone do montażu na dużych
i niestandardowych wysokościach, przede
wszystkim w pomieszczeniach komercyjnych.
Program komponentów wentylacyjnych rozszerzono
o ofertę nawiewników, które charakteryzuje innowacyjny
wygląd i funkcjonowanie zgodne z najnowszymi
trendami wentylowania pomieszczeń.
Spośród gamy urządzeń grzewczych i chłodniczych producent
zaprezentował na targach ISH pierwszą generację aktywnych belek chłodzących, o standardowych długościach i szerokościach, przystosowanych
do montażu w stropie podwieszanym.
Oferta
konwektorów podłogowych została poszerzona o
4-rurowy konwektor podłogowy z funkcją chłodzenia
(TKH), który dysponuje większymi wydajnościami
chłodniczymi, jest wyposażony w mocniejszy
wentylator oraz ma głębszą obudowę
18 0mm, dla łatwiejszego montażu w podwójnej
podłodze.
Dodatkowo wprowadzono też ulepszenia w rodzinie
klimakonwektorów kanałowych, fan coili,
kurtyn powietrznych i zmodernizowano przemysłowe
nagrzewnice powietrza.
Do programu ochrony przeciwpożarowej wprowadzono
nowy typ klap p.poż. PL-19 (prostokątne)
i PL-20 (okrągłe), które są obecnie w fazie testowania
i certyfikacji według nowej Normy Europejskiej
EN 1366, która jest bardziej rygorystyczna w zakresie
wymagań technicznych odnośnie klap p.poż.

Autor: dr ERIK PAVLOVIČ Dyrektor Hidria Institut Klima d.o.o.