W drugiej połowie marca br., w Warszawie, odbędzie się dziewiąta edycja wystawy Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, podczas której Nyborg-Mawent S.A. zaprezentuje swój nowy produkt - wentylatory do central klimatyzacyjnych typ WCK.

Nowość w ofercie Nyborg-Mawent: wentylatory promieniowe WCK
ZASTOSOWANIE

Wentylatory promieniowe bez obudowy spiralnej (tzw. „plug fan”) typu WCK ze względu na swoją otwartą konstrukcję nie są przeznaczone do pracy jako autonomiczne urządzenia, stanowią jedynie element składowy innych urządzeń.

Instalacja wentylatora typu WCK wymaga odseparowania jego wirujących części od otoczenia zatem idealnie nadają się do montażu we wnętrzu centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej. Możliwe jest również zainstalowanie ich w kabinach dźwiękochłonnych, termoizolacyjnych itp.

Wentylatory typu WCK charakteryzują się wysoką sprawnością, natomiast największą ich zaletą jest równomierny rozpływ strumienia powietrza (i niska prędkość wypływu powietrza z komory wentylatora) – co ma zasadnicze znaczenie w czasie pokonywania oporów pozostałych komponentów centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej.

W wykonaniu standardowym, przeznaczone są do przemieszczania czynnika obojętnego. Przetłaczany czynnik nie może zawierać składników wybuchowych oraz przyspieszających korozję. Zawartość pyłu do 0,3 g/m3, a temperatura przetłaczanego czynnika nie większa niż 40oC.

Dla innych warunków odbiegających od wyżej podanych należy zamawiać wentylatory w wykonaniach specjalnych.

BUDOWA

Wentylatory typu WCK są produkowane w następujących wielkościach: 28; 35,5; 45 przy wykorzystaniu standardowych wirników. Stosowanym napędem jest napęd bezpośredni - wirnik na wale silnika.

Zasadnicze podzespoły wentylatorów wykonane są z blachy ocynkowanej, wirnik zaś wykonany jest ze stali węglowej pokrytej powłoką antykorozyjną.

Wentylatory typu WCK charakteryzują się otwartą i zwartą budową. Lej wlotowy zaopatrzony jest w króciec pomiarowy dla wyznaczenia wielkości przepływu powietrza. Wyważenie wysokosprawnego wirnika zapewnia minimalny, dopuszczalny poziom wibracji. Urządzenie zmontowane jest na ramie wykonanej z ceowników.

Napęd elektryczny w postaci silnika asynchronicznego wiodących producentów. Zasilanie trójfazowe 400V/50Hz. Na życzenie klienta uzwojenia silnika mogą być wyposażone w czujniki termiczne (PTC) uzwojeń. Napęd może być przystosowany do zasilania poprzez przemiennik częstotliwości. W szczególnych przypadkach możliwe jest również zastosowanie przemienników częstotliwości zintegrowanych z silnikiem.

Wyposażenie dodatkowe mogą stanowić następujące elementy:
• wibroizolatory,
• króciec elastyczny,
• kratka wlotowa z sitem o oczku odpowiedniej wielkości.

WCK Nyborg-Mawent
Dane techniczne wentylatorów WCK

CHARAKTERYSTYKI

Charakterystyki przepływowe stanowią spiętrzenia całkowite w funkcji wydajności objętościowej dla danej wielkości wentylatora i prędkości obrotowej oraz gęstości czynnika 1,2 kg m3. Na charakterystykach przepływowych zaznaczono optymalny punkt pracy wentylatora oraz wartość poziomu ciśnienia akustycznego LAO w dB(A) dla tego punktu.

Źródło: NYBORG-MAWENT S.A.