Regulator służy do wizualizacji i regulacji wilgotności względnej powietrza i temperatury. RHT-1 jest sterownikiem współpracującym z czujnikami wilgotności mającymi wyjście analogowe w systemie 4-20mA i czujnikami temperatury PT100

Nowość w ofercie HotCold: RHT-1 - regulator wilgotności i temperatury
Głównym zadaniem tego regulatora jest kontrola klimatu w komorach rozrostu ciasta, komorach klimatycznych, pomieszczeniach przemysłowych i innych obiektach przemysłowych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
– Wymaga się, pod rygorem utraty gwarancji dotyczącej regulatora, zastosowania do poniższych warunków postępowania.
– Montaż, podłączenie elektryczne, konserwacja i uruchamianie regulatora mogą być wykonywane wyłącznie przez wyszkolony personel serwisu
– Wszystkie zapisy i uwagi dostępne w dostarczonych przez producenta lub dystrybutora dokumentach, powinny być ściśle przestrzegane.
– Z uwagi na możliwość zasilania regulatora napięciem 230 V AC i możliwość przełączania napięcia 230 V AC, urządzenie może pracować tylko po zamontowaniu w tablicy i w warunkach niepowodujących kondensacji pary wodnej wewnątrz urządzenia.
– Regulator musi być używany wyłącznie do opisanych i potwierdzonych w karcie katalogowej, celów. Inne zastosowania, niezgodne z podanymi lub wykraczającymi poza opis, będą uważane za nieuprawnione, o ile nie uzyskano na nie pisemnej zgody. Zniszczenia wynikłe z takiego, nieautoryzowanego użycia, nie pociągają odpowiedzialności producenta i spada w tym przypadku całkowicie na użytkownika.Zobacz pełen dokument dotyczący produktu->> Czytaj