Jest już długo oczekiwana nowa wersja oprogramowania – Bricscad V8. Bricscad V8 oznacza prawdziwy przełom w rozwoju oprogramowania Bricscad. Jądro nowej wersji programu zostało stworzone od zera. Wiele znaczących części programu zostało na nowo zaprojektowanych m.in. Eksplorator Rysunków, Eksplorator Obrazów Rastrowych zintegrowany z Eksploratorem Rysunku, Pasek Właściwości, czy Okno Ustawień.


Chyba żaden współczesny projektant nie wyobraża sobie pracy bez oprogramowania wspierającego projektowanie. Nawet jeśli on sam byłby w stanie obyć się bez niego, to jednak jego odbiorcy, partnerzy oczekują projektów w najbardziej popularnym formacie DWG. Jednym z programów do projektowania jest dostępny od kilku lat program Bricscad. Co roku na rynku ukazuje się jego nowa wersja w języku polskim. W tym roku jest to wersja o tyle szczególna, iż napisana właściwie całkiem od nowa z użyciem najnowszych technologii. Daje to gwarancję, że Bricscad V8 jest szybszy, stabilniejszy i w pełni kompatybilny.
Światowy lider w tworzeniu oprogramowania wspomagającego projektowanie, firma Bricsys wprowadziła na rynek nową wersję produktu Bricscad, oznaczony numerem wersji V8. Stworzony ogromnym nakładem finansowym oraz czasowym, Bricscad V8 nie jest kolejną aktualizacją, to produkt rozpoczynający nową generację oprogramowania, generację, którą od poprzednich wersji dzieli bardzo wiele.
KOMPATYBINOŚĆ – FUNKCJONALNOŚĆ
Pojawienie się nowej wersji nie oznacza całkowitych zmian w obsłudze oraz w funkcjonalności oprogramowania. Nadal istnieje możliwość otwierania i zapisu praktycznie wszystkich wersji plików dwg i dxf, a ich kompatybilność został poprawiona. Większość jego składników został zmodyfikowana tak, aby obsługa nie sprawiała problemu osobom niezwiązanym ze środowiskiem CAD.
INTERFEJS
Dotychczasowi użytkownicy oprogramowania Bricscad od razu zauważą różnicę w ogólnym wyglądzie aplikacji. Jednakże nowy wygląd ikon na paskach narzędzi to nie wszystko. Programiści zadbali, aby polecenia znajdujące się w menu rozwijalnym dodatkowo zawierały graficzne ikony odpowiadające tym na paskach narzędzi. Jeśli chodzi o okna dialogowe sytuacja wygląda podobnie, nową szatę uzyskał również Eksplorator Rysunku oraz Pasek Właściwości.
PASEK WŁAŚCIWOŚCI BRICSCAD
Jest to element, na który czekali prawie wszyscy dotychczasowi użytkownicy. Co prawda element ten istniał od pierwszych wersji oprogramowania lecz nie posiadał takiej funkcjonalności przy jednoczesnych zachowaniu intuicyjnej obsługi. W nowym Pasku Właściwości można edytować podstawowe obiekty dwu- i trzy wymiarowych, i takie wartości jak: Kolor, Warstwa, Rodzaj i skala linii, Współrzędne wszystkich wierzchołków, jak również elementy typu blok, wymiar, itd. Daje to możliwość edytowania pojedynczych obiektów, ale nie tylko. Jeżeli do edycji wybierzemy wiele obiektów, funkcja wyświetli nam, które właściwości są wspólne, a które zmienne. Oczywiście edytować możemy je wszystkie, musimy tylko pamiętać, że edycja pól o zmiennej wartości ujednolici nam obiekty.

Rys. 1. Nowe okno właściwości rysunku
EKSPLORATOR RYSUNKU
Eksplorator to narzędzie wspomagające zarządzanie składnikami rysunku, w przypadku wersji Bricscad V8 są to: Warstwy, Rodzaje linii, Style tekstu, Lokalne układy współrzędnych, Widoki, Bloki, Style wymiarowania, Zewnętrzne odnośniki (Xrefy), oraz Obrazy rastrowe. Z poziomu okna eksploratora możemy dodawać nowe składniki, usuwać już istniejące oraz w razie potrzeby edytować. Dodatkowo eksplorator został wyposażony w okno Rysunki wyświetlające foldery zawierające pliki dwg użytkownika oraz w okno Podgląd wyświetlające aktualnie wskazany obiekt. Wszystkie okna Eksploratora Rysunków są „pływające”, użytkownik może sam zadecydować, w którym miejscu mają być zadokowane a w razie potrzeby je zamknąć.

Rys. 2. Nowy eksplorator rysunku
USTAWIENIA
W poprzednich wersjach programu Bricscad wszelkie ustawienia dotyczące rysunków, obiektów oraz zmiennych systemowych było rozłożone w poszczególnych oknach dialogowych. Firma Bricsys w nowej wersji swojego oprogramowania zgrupowała wszystkie te elementy w jednym oknie wyposażyła je w sprawną wyszukiwarkę i nazwała je Ustawieniami. Dodatkowo należy dodać, że zmienne systemowe zawarte w aplikacji nie posiadają wartość liczbowych lecz poszczególne opcje włączane i wyłączane skobelkiem.

Rys. 3. Nowy moduł ustawień programu
Bricscad V8 to profesjonalne narzędzie wspomagające projektowanie, co istotne w konkurencyjnej cenie. Dzięki producentowi jest stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb użytkowników. W ciągu roku ukazują się także jego nowe wersje tzw. małe aktualizacje, które są dostępne dla użytkowników oprogramowania bezpłatnie.
Dla osób znających oprogramowanie CAD program pomimo wielu zaawansowanych opcji jest łatwy do nauki, ale w razie potrzeby firma Bricsys Polska organizuje szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym w kilku ośrodkach na terenie kraju.
O jego pozycji świadczy również fakt, iż oprócz głównego produktu Bricscad oferuje także wiele bardzo zaawansowanych rozwiązań specjalistycznych m.in. ELsoftCAD dla projektantów branży elektrycznej, CAD Profi System dla projektantów branży instalacyjnej; CAD Decor, CAD Wnętrza, CAD Kuchnie – dla projektantów wnętrz; MetriCAD narzędzie dla kosztorysantów.
>>>więcej rysunków
Oprogramowanie Bricscad V8 można przetestować instalując jego darmową 30-dniową wersję do pobrania ze strony www.bricsyspolska.pl
Ogłoszenie sponsorowane