Miernik GasHunter IR jest odmianą miernika gasHunter przeznaczoną do bezpośredniego pomiaru gazów wybuchowych i palnych (również do 100% objętości), toksycznych, CO2 oraz ubytku tlenu. W zależności od konfiguracji i użytych sensorów, urządzenie może mierzyć od jednego do czterech różnych gazów.Do pomiaru gazów wybuchowych, palnych i CO2 używane są czujniki absorpcyjne w paśmie podczerwieni (maksymalnie 2 czujniki). Nazwy, wartości oraz jednostki mierzonych wielkości pokazywane są na wyświetlaczu LCD. Miernik posiada sygnalizację akustyczno-optyczną przekroczenia zadanych progów alarmowych dla poszczególnych, mierzonych mediów. Urządzenie posiada pamięć danych wartości cząstkowych oraz pamięć zdarzeń (wystąpienia sytuacji alarmowych). Zapis dokonywany jest automatycznie z aktualną datą i godziną. Bezprzewodowe łącze podczerwieni (IrDA) umożliwia komunikację z komputerem w celu odczytania zapisów w pamięci lub aktualnych wskazań. Do zasilania urządzenia wykorzystywane są ogniwa NiMH umożliwiające wielogodzinną, ciągłą pracę przyrządu a załączona ładowarka umożliwia ponowne ich naładowanie. Stan naładowania ogniw zasilających monitorowany jest na wyświetlaczu. Miernik posiada dodatkowo wiele użytecznych funkcji, co w połączeniu z niewielkimi wymiarami i wagą czyni go atrakcyjnym w szerokim zakresie zastosowań. Budowa urządzenia zapewnia możliwość jego zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł grup wybuchowości IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4. Źródło: Alter SA